လူဦးေရ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္မည့္ အမႈိက္ေကာက္ လႈပ္ရွားမႈ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ ျပဳလုပ္မည္

 ပရဟိတအဖြဲ႕ ၃၇ ဖြဲ႕မွ လူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္မည့္ စတုတၳအႀကိမ္ Clean Yangon Campaign အမႈိက္ေကာက္ လႈပ္ရွားမႈကို ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္၌ ကမာရြတ္ လွည္းတန္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈိက္ေကာက္လႈပ္ ရွားမႈကို ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရး ေကာ္မတီ (YCDC) တို႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္းစုရပ္မွ စတင္ကာ အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ခြဲ၍ လမ္းေၾကာင္း ေလးခုျဖင့္ လွည္းတန္းအနီးတစ္ ဝိုက္ အမႈိက္ေကာက္မည္ဟု ယင္းလႈပ္ရွားမႈ၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္ သူ ဦးစန္းေမာင္ေမာင္က ေျပာ သည္။


အမႈိက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာလူအင္ အား၊ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ႏွင့္ အ မႈိက္ အိတ္မ်ားကိုေထာက္ပံံ့ကူညီ ေပးေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအမႈိက္ ကို စည္ကမ္းတက် စြန္႔ပစ္လာေစ ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန လက္ ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေရေျမာင္း ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအ ခါ လူအမ်ားသည္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ ကို ပိုမိုသတိထားလာၾကေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ပြားေစရန္ အသိ ပညာေပးသည့္အေနျဖင့္ အမႈိက္ ေကာက္လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစန္းေမာင္ ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔လည္း အမႈိက္ေကာက္စရာမ လိုေတာ့ဘဲ လူတိုင္းကလည္း ကိုယ့္အမႈိက္ကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ မယ့္အခ်ိန္ထိေရာင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမႈိက္ပံုးမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ ထားရွိျခင္းသည္ မဆင္မျခင္ အ မႈိက္ပစ္ျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ ေသာ္လည္း အမႈိက္ပံုးမရွိသည့္ေန ရာမ်ားတြင္ မိမိစြန္႔ပစ္မည့္ အမႈိက္ ကို ေခတၱသိမ္းဆည္းထားၿပီး အ မႈိက္ပံုးရွိသည့္ေနရာ၌ ျပန္လည္ စြန္႔ပစ္ေစလိုေၾကာင္း ဦးစန္း ေမာင္ေမာင္ကေျပာသည္။

More in News Section

Top News