ရခိုင္ျပႆနာ ကာလံုေခၚယူေျဖရွင္းရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္ ေဆြးေႏြးခ်က္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရ

ကာလံုေခၚယူျခင္းမွာ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္ဟု ဦးဝင္းျမင့္ေျပာ

ရခိုင္ျပႆနာကို အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီ (ကာလံု) အစည္း အေဝး ေခၚယူေျဖရွင္းရန္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးအမတ္ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ႐ုပ္သိမ္း ရန္ ေျပာေသာ္လည္း လက္မခံသ ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က လႊတ္ ေတာ္အတြင္း အေခ်အတင္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္မွတ္ တမ္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

‘‘ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးလာႏိုင္တဲ့ ကိစၥ မ်ိဳးမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ေတြ ပါဝင္တဲ့ ကာလံုလို႔ေခၚတဲ့အ မ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီက မျဖစ္မေနေတြ႕ ဆံု ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္ေန ပါတယ္’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

ကာလံု ေခၚယူျခင္းသည္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မဟုတ္ သျဖင့္ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က သတိေပးသည္။

သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးသူကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးက ျပန္ လည္မ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ခဲ့၍ ‘‘နည္းဥပေဒနဲ႔ မညီဘူး။ ႐ုပ္မလား၊ မ႐ုပ္ဘူးလား၊ မ႐ုပ္္ ႏိုင္ရင္ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးပါ။ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္တယ္’’ ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး စုစု ေပါင္း ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား သည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္ မ ၂၁၃ (က) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အား က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရလွ်င္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ိဳးသားကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းလ်က္စစ္ေရးအရ လို အပ္သလို ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိ သည္’ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္္ အစည္းအေဝး က်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္ လွ်င္ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တင္ ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးက်င္းပေန ခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအ ေဝး ေခၚယူတင္ျပကာ အတည္ျပဳ ခ်က္ ရယူရမည္ဟု ဆက္လက္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ရခိုင္ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျပည္သူအျဖစ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေျပာခြင့္ရွိၿပီး မိမိအျမင္ကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို တပ္မ ေတာ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအ ဆင့္ထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

‘‘လြတ္လပ္စြာ တင္ျပပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ့္တင္ျပခ်က္ကိို မပယ္ ဖ်က္ႏိုင္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္တင္ျပ ခ်က္ဟာ ျပည္သူ႔အသံပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ယံု ၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ကို မပယ္ ဖ်က္ႏို္င္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတိုင္း ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ ေျပာစရာမရွိေၾကာင္း ဦး ေသာင္းေအးက ေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ကာ လံု ေခၚယူရန္ ပါတီအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူး ေပါင္းၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္အခ်ိဳ႕ ထုတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ရေသ့ ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ေစာ ေဝက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး အစြန္းေရာက္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနျခင္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမတည္ တံ့ခိုင္ၿမဲေရးႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္ လံုၿခံဳေရးတို႔ကို မ်ားစြာ ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္လာသည္ျဖစ္၍ ေဒသ အတြင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ကာ အျမန္ဆံုးအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းသို႔ အေခ်အတင္ျဖစ္ပြားသည္။

အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အခန္းက႑ ကို လက္ရွိအစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္ မေတြ႕ရွိေသးဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္က ကာလံု အစည္းအေဝးမ်ားကို အႀကိမ္ႏွစ္ရာခန္႔အထိ ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေသာင္းေအးက ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကို မသကၤာ၍ စံုစမ္းေထာက္ လွမ္းႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး ဥပ ေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့၍ အၾကမ္းဖက္ရန္ မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲ သြားေသာေၾကာင့္ လက္ရွိရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးမွ သိခဲ့ရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယင္းအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦး ပါဝင္ေဆြး ေႏြးၿပီးေနာက္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ ႀကီးဌာနက မွတ္တမ္းတင္ရန္ ႀကိဳး စားေသာ္လည္း အဆိုရွင္က အ တည္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုသျဖင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ မဲေပးခြင့္ ၃၉၆ ဦးရွိရာမွ ေထာက္ခံသူ ၁၅၀ မဲ၊ ကန္႔ကြက္သူ ၂၃၂ မဲ၊ ၾကားေန ေျခာက္မဲျဖင့္အဆို ႐ႈံးနိမ့္ကာ လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်က် မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး အႏိုင္ရရွိထားသည့္ ပါတီကထံုးစံ အရ အႏိုင္ရသြားေသာ္လည္း လူ နည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အေလးထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆို႐ႈံးနိမ့္သူ ေဒၚခင္ေစာေဝက ေျပာသည္။

‘‘အခုလို ေဆြးေႏြးခြင့္ရတဲ့အတြက္ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပါတီေပါင္းစံုရဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံေတြကို ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံဆိုသလို နားေထာင္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္  အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူကမွန္တယ္၊ ဘယ္က မွားတယ္ဆိုတာကိုလည္း  နားလည္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

More in News Section