ထားဝယ္တြင္ ၾကက္၊ ဘဲ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်သယ္ယူခြင့္ျပဳ

ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ကင္း စင္ၿပီျဖစ္၍ ၾကက္၊ ဘဲ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ပံုမွန္ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူူခြင့္ကို ျပန္ လည္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ဝဲကြၽန္းထိန္ သစ္ရပ္ကြက္ရွိ ၾကက္ေမြးျမဴေရး ၿခံမ်ားတြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္၌ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ေရာဂါကာကြယ္ရန္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္အ တြင္း ၾကက္၊ ဘဲ၊ အသား၊ ဥမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို တားျမစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ေဒသႏၲရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး ကင္းစင္ၿပီျဖစ္၍ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ မိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ၾကက္ငွက္တုပ္ ေကြးေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားေသာ ဝဲကြၽန္းထိန္သစ္ရပ္ကြက္ရွိ ၾကက္  ေမြးျမဴေရးၿခံကို ဗဟိုျပဳ၍ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္ေသာ ဧရိယာမ်ားအား ေနာက္သံုးလၾကာ သည္အထိ ဆက္လက္ထားရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေရာဂါရွာေဖြ စူးစမ္းေလ့လာျခင္းကို ဆက္လက္လုပ္မည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာၾကည္ ၾကည္စိန္ကေျပာသည္။

‘‘က်န္းမာတဲ့ ၿခံေတြကေန ေမြးထားတဲ့ ၾကက္ေတြကို စားမယ္။ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားေတြ ကလည္း လတ္ဆတ္ရမယ္။ ခ်က္စားတဲ့အခါမွာလည္း က်က္ ေအာင္ ခ်က္စားရမယ္။ ကိုင္တြယ္ၿပီး လက္ကိုစင္စင္ ေဆးရမယ္။ အဓိက တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈပါပဲ’’ဟု ေဒါက္တာၾကည္ၾကည္စိန္က ၾကက္ဥႏွင့္ အသားမ်ားကို စားသံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ သိေပးေျပာၾကားသည္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေသာ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္အ တြင္း ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံအမ်ား သည္ လူေနရပ္ကြက္အတြင္း တည္ရွိေသာ ၾကက္ၿခံမ်ားျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေန ျဖင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမြးျမဴ ေရးဇုန္အျဖစ္ သီးသန္႔သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု တိုင္းေဒ သႀကီး လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာ ယာေရးဝန္ႀကီး ဦးဟိုပင္ကေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ေမြးျမဴေရးဇုန္ ထူေထာင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကက္ဘိနက္မွာ ေဆြးေႏြးေတာ့ သေဘာတူပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူတို႔အ တြက္ ေျမေနရာ ရွာေပးေနပါ တယ္။ ရဖို႔လည္း ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးဟိုပင္ကေျပာသည္။

Top News