မဟန ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ေတြ႕ဆံု

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ သည္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက (မဟန) ဆရာေတာ္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္၏ အၿပီး သတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္း လင္းခဲ့သည္။

ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္သည္ မဟန ဥကၠ႒ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အပါအဝင္ ဆရာေတာ္ငါးပါးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သံဃ မဟာနာယက႐ံုး၌ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟနဆရာ ေတာ္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ရွင္းလင္းၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒကို ခံယူခဲ့သည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚေစာခင္တင့္ကေျပာသည္။

ကိုဖီအာနန္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားၿပီးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ကနဦးကတည္းက စီစဥ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယ က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ကို ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာသည္ ႏိုင္ငံေရးဆက္ႏႊယ္ေနသျဖင့္ မိမိတို႔ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အေထြအထူး မမိန္႔ၾကားလိုဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚေစာခင္တင့္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ သံဃမဟာနာယ က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက သင့္ ေတာ္သလို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၾက ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း မဆို မေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ၾသဝါဒမ်ား မိန္႔ၾကားခဲ့ သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နာယက ၄၇ ပါး အဖြဲ႕ဝင္ ဆရာ ေတာ္တစ္ပါးက မိန္႔သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံ ေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီ ရင္ခံစာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ျပည္သူလူထုအ တြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ်တ၍ သာယာဝေျပာေသာ အနာဂတ္ေပၚထြန္း လာႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က လည္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အေလးအနက္ထား စဥ္းစား မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

 ေကာ္မရွင္သည္ အၿပီး သတ္အစီရင္ခံစာကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

More in News Section