SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္အထိ ထုတ္ေခ်းမည္ဟု စက္မႈဝန္ႀကီးေျပာၾကား

ပုဂံေဒသရွိ ႐ိုးရာအေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 ျပည္တြင္းအေသး စားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုးက်ပ္သိန္း တစ္ေထာင္အထိ စက္တင္ဘာမွ စတင္ထုတ္ေခ်းမည္ဟု စက္မႈဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကေျပာသည္။

‘‘အေပါင္ပစၥည္းပါသည္ျဖစ္ ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ ထုတ္ေခ်း ေပးမယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။


ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းရန္ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံအစိုးရထံမွ ပံ့ပိုးသည့္ ယူ႐ိုေငြ ၄ ဒသမ ၄၅ သန္း (ျမန္မာေငြက်ပ္ ၆ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ)ကို ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ KFW ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ သမဝါယမဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ အေသးစားႏွင့္ အ လတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို လုပ္ငန္း ခုိင္မာမႈရွိပါက ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ က ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵ နယ္မွ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက ျပည္တြင္းအ ေသးစားလုပ္ငန္း (SME)မ်ား ယိုင္နဲ႔ ရပ္ဆုိင္းေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ခုိင္မာေစရန္ လိုအပ္ခ်က္အ ရပ္ရပ္ကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ အစီ အစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

‘‘လက္ရွိမွာ ျပည္တြင္း အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြဟာ ယိုင္နဲ႔ေႏွာင့္ေႏွးရပ္ဆိုင္းလုမတတ္ ျဖစ္ေနရပါတယ္’’ဟု ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳကေျပာသည္။

SME လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ရန္ႏွင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏုိင္ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာ ေရး နည္းပညာ၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ကို သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည္ ဟု ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းအေသး စား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္း (SME) မ်ားကို ေခ်းေငြပမာဏ တုိးျမႇင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ထုတ္ေခ်းတဲ့အခါမွာ လုပ္ ငန္းရဲ႕ ခုိင္မာမႈ မည္မွ်ရွိမည္ဆုိ တာကိုလည္း ေသခ်ာတိက်စြာ စစ္ေဆးမယ့္ အဖြဲ႕မ်ားပါ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးေတာ့ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေသာ SME လုပ္ငန္းငယ္ မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေခ်းခြင့္ျပဳ အစီ အစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကေျပာသည္။

 အမ်ိဳးသားတုိင္းရင္းသား ဘဏ္မ်ားအားလံုးကလည္း ပူး ေပါင္းပါဝင္လာ၍ ေခ်းေငြမ်ား ပမာဏတိုးျမႇင့္ကာ ထုတ္ေခ်းႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ တုိးျမႇင့္မည့္ ပမာဏကိုမူ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

ထို႔ေနာက္ ေမးခြန္းရွင္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳက SME လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ ေနသူ လက္ဝယ္သို႔ ေငြေၾကးအ ရင္းႏွီး၊ နည္းပညာမ်ား ထိေရာက္စြာ ေရာက္ရွိေရး ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအျဖစ္ ေမးျမန္း ခဲ့သည္။

‘‘နည္းပညာေတြ၊ လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီးေတြ ရရွိဖို႔ကေတာ့ အင္မတန္မွကို ေႏွာင့္ေႏွးေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးေတြမွာ တကယ္တမ္း အလုပ္လုပ္တဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ SME ေခ်းေငြ လံုးဝမရရွိပါဘူး’’ ဟု ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳကေျပာသည္။

SME လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ ျမင္ရန္္ နည္းပညာအေထာက္အ ကူႏွင့္ ေငြေၾကးက အဓိကလိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ေငြေခ်းရာတြင္ အခ်က္ အလက္မ်ား ျပည့္စံုရန္ လိုအပ္ၿပီး ေခ်းေငြမ်ားကို နီးစပ္သူမ်ားသာရ ရွိၿပီး အမွန္တကယ္လိုအပ္သူမ်ား ထံ မေရာက္ရွိျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳကေျပာသည္။

‘‘ဒီလုိျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းကလည္း မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ Plan ကို ခ်မွတ္ ႏုိင္စြမ္း၊ တင္ျပႏုိင္စြမ္း မရွိတာ တစ္ေၾကာင္း Plan အျပင္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုအပ္ေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္၊ သမဝါယမဘဏ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔မွ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၈၆ ဦးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄၂ ဘီလီယံ ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး က်န္ရွိသည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၆ ဘီလီယံကို ယခု ဘ႑ာႏွစ္ (၂၀၁၇-၁၈) အတြင္း ထုတ္ေခ်းမည္ဟု စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိ ရသည္။

 လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ ေခ်းေငြရမည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သိန္းတစ္ရာရရွိရန္ပင္ မလြယ္ကူဘဲ အေပါင္ပစၥည္းကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းျဖင့္ ေတာင္းယူေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ အေသးစား၊ အလတ္စား ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ ကိုျပည့္စံုေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာ တာေတြရယ္၊ ေအာက္ကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေရာက္ဖို႔ပဲလိုတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

Top News