မႏၲေလးေရလမ္းေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းဒီဇိုင္းအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းခံ

ၾသဂုတ္၂၈ရက္က ဟုိတယ္မာဘယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ−စည္သူလင္း)

မႏၲေလးေရလမ္း ေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လုပ္ ငန္းဒီဇုိုင္းအတြက္ မႏၲေလး၊ စစ္ ကိုင္းတို႔ရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားထံသို႔ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံေဆြးေႏြးမႈကို ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဘူတာ ႀကီးအနီးရွိ ဟုိတယ္မာဘယ္တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၃၈ သန္းျဖင့္ မႏၲေလး- ေညာင္ဦး ေရလမ္းေၾကာင္းအ ဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦး မႏၲေလးေရလမ္းအတြက္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈ၊ လူမႈစီးပြားထိခိုက္ မႈႏွင့္ စီမံကိန္းပံုစံတို႔ကို အႀကံ ဉာဏ္ေတာင္းခံခဲ့သည္။

‘‘ေရလမ္းေၾကာင္းအဆင့္ ျမႇင့္ဖို႔အတြက္ စံႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္မယ္။ ဥပမာ ေရ လမ္းေကာင္းမြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအ တြက္ဆိုရင္ ေသာင္တူးတာေတြရွိ မယ္။ ေရကာတာလုပ္တာေတြ ရွိ မယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ အေသးစိတ္ဒီဇုိင္း ေတြလုပ္မယ္။ တင္ဒါေတြ ေခၚ မယ္ေပါ့’’ဟု မႏၲေလး-ေညာင္ဦး ေရလမ္းေၾကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ႏွင့္၂၀၁၆ က စီမံ ကိန္း၏ အေသးစားလုပ္ငန္းအ ျဖစ္ ေညာင္ဦး၊ ပခုကၠဴရွိ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရေၾကာင္းက်ပ္တည္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေသာင္တူးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၿပီး မႏၲ ေလး-ေညာင္ဦးတစ္ေလွ်ာက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ တြင္ စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ စီမံကိန္းကာလ ၂၀၂၀ ထိျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေန႔ ဒီဇိုင္းပိုင္း အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြယူတယ္။ ဒီအေပၚကေန ဒီဇိုင္းထြက္မယ္။ ဒီဇိုင္းထြက္မွ ေအာက္ေျခမွာ လုပ္ရမယ္ေပါ့။ မွန္ကန္တဲ့ ပေရာဂ်က္တစ္ခုျဖစ္ ေသာ္ျငားလည္း တျခားအက်ိဳး သက္ေရာက္မယ့္ အပိုင္းေတြ လည္း ရွိတဲ့အေပၚမွာ အထူးသ ျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အျပင္ ဒီဧရိယာမွာ မွီခိုေနထုိင္ၾကတဲ့သူ ေတြအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္’’ဟု အႀကံျပဳမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ မႏၲေလးသ ဘာဝစိမ္းအဖြဲ႕မွ ဦးေမာင္ေမာင္ ဦးက ေျပာသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္ေခ်းေငြကန္ေဒၚ လာ သန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္ ဝွမ္းဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းဟူ၍ ၂၀၁၅ က  စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး   လုပ္ငန္းစဥ္   သံုးခုရွိကာ တတိယလုပ္ငန္းအျဖစ္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈႏွင့္ ခရီးသြားအမ်ားဆံုး ရွိေသာ မႏၲေလး-ေညာင္ဦးေရ လမ္းေၾကာင္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ မႏၲေလး-ေညာင္ဦး ေရလမ္းေၾကာင္းသည္ ေန႔ဘက္ သာ သြားလာႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းတြင္ ေန႔ညသြားလာႏိုင္ေသာ ေရလမ္း ေၾကာင္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ကာ ေရလမ္းျပအမွတ္အသား မ်ား စိုက္ထူျခင္း၊ ဘက္စံုသံုး ေသာင္တူးေရယာဥ္ဝယ္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္မည္ဟု ဦးေအာင္မ်ိဳးခိုင္က ေျပာသည္။

မႏၲေလး-ေညာင္ဦးေရလမ္း ေၾကာင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ေရတက္ခ်ိန္ တြင္ ကမ္းၿပိဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ေရနည္းခ်ိန္တြင္ ေရေၾကာင္းက်ပ္တည္း၍ သေဘၤာမ်ားေသာင္တင္ျခင္း ျဖစ္ပြားေလ့ရွိကာ ေရလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ကမ္းၿပိဳမႈကို ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သက္သာေစႏုိင္ မည္ဟု ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံု စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာ ဦး ဝင္းလိႈႈင္က ဆိုသည္။

Top News