ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထြက္ခြာသည့္သေဘၤာကပၸတိန္ကို ေထာင္ေျခာက္လခ်မွတ္

တ႐ုတ္လူမ်ိဳးသေဘၤာ ကပၸတိန္ဦးေဆာင္ေသာစင္ကာပူ ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ဆီတင္သေဘၤာ တစ္စီးသည္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထြက္ခြာခဲ့သျဖင့္ ၎သေဘၤာ ကပၸတိန္ကို ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ လခ်မွတ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္လူမ်ိဳး သေဘၤာကပၸ တိန္ဦးေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သား ၁၅ ဦး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ သားႏွစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေလးဦးလိုက္ပါေသာ ဆီတင္ သေဘၤာတစ္စီးသည္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္က ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ျမန္မာ့ ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာ၍ တပ္မေတာ္စစ္ေရယာဥ္က လိုက္လံ တားဆီးကာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ကမ္းျပန္ကပ္ေစခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ထြက္ခြာသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား သေဘၤာကပၸတိန္ကို ၾသဂုတ္ တတိယပတ္တြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းဥပ ေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လခ် မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။


ယင္းသေဘၤာသည္ စင္ကာ ပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Bravely Int’l Pte, Ltd ပိုင္ ဆီတင္သေဘၤာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ PT Power ကုမၸဏီသို႔ ဒီဇယ္ဆီ မက္ထရစ္ တန္ ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က လာေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပန္ ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ထားစဥ္ ယင္း သေဘၤာကို ထြက္ခြာခြင့္မေပးရန္ သေဘၤာပိုင္ ကုမၸဏီက ျမန္မာ့ဆိပ္ ကမ္းအာဏာပိုင္ကို အီးေမးလ္ ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က အေၾကာင္း ၾကားခဲ့၍ ထြက္ခြာခြင့္ပယ္ဖ်က္ ထားသည္ကို မလိုက္နာဘဲ တိတ္ တဆိတ္ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာ ပိုင္မွ သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ သေဘၤာမ်ားထြက္ ခြာစဥ္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာ ပိုင္မွ ေရေၾကာင္းျပမွဴးႀကီးလိုက္ ပါရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ သေဘၤာသည္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရေၾကာင္းျပမွဴး ႀကီးလိုက္ပါျခင္းမရွိဘဲ ထြက္ခြာ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တားဆီးကာ အေရး ယူခဲ့ေၾကာင္း ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၅(က) အရ ‘‘မည္ သည့္ေရယာဥ္မွဴးမွ် ေရယာဥ္ႏွင့္ ကုန္ပါစုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ထက္မပိုေသာ ေရယာဥ္တစ္မ်ိဳး မ်ိဳးကို ေရေၾကာင္းျပမွဴးႀကီး၏အ ကူအညီမယူဘဲ သတ္မွတ္ထား ေသာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုခုသို႔ ဝင္ ေရာက္ျခင္း၊ ဆိုက္ကပ္ျခင္း၊ ဆိပ္ ကမ္းတစ္ခုခုမွ ထြက္ခြာျခင္း(သို႔ မဟုတ္)ဆိပ္ကမ္းအတြင္း ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမျပဳလုပ္ရဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၇၅ ပါတားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊အနည္းဆံုး က်ပ္သံုး သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၃၀ ထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

More in News Section

Top News