ဘဝစာမ်က္ႏွာေတြက စာေမးပြဲေမးခြန္းမွာ ပါမွာလား

(တစ္)

ယခုေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားက စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ခပ္စိပ္စိပ္က်င္းပ၍လာခဲ့ရာ ေတာ္ေတာ့ကို အားရေက်နပ္စရာေကာင္းလွပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားဘဝက တကၠသိုလ္နယ္ေျမဆိုသည္မွာ စာေပအႏုပညာႏွင့္ တြဲစပ္ေနသည့္ ရပ္ဝန္းေဒသပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာေပေဟာေျပာပြဲတို႔က တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ျပတ္ေတာက္သြားသည္ဟူ၍ မရွိလွ။ အပတ္စဥ္ စာ ေပေဟာေျပာပြဲမရွိသည့္ ရက္သတၱပတ္ဟူ၍ မရွိလွ။

ဌာနအသီးသီးက စာေပ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို က်င္းပပါသည္။ ျမန္မာစာမိသားစု၊ အဂၤလိပ္စာမိသားစု၊ ပထဝီဝင္မိသားစု၊ သမိုင္းမိသားစု၊ စိတ္ပညာမိသား စု၊ ဒႆနိကေဗဒ မိသားစု၊ အေရွ႕တိုင္းပညာမိသားစု၊ ဥပေဒမိသား စု စသည္ျဖင့္။ တစ္ဖန္ ႐ူပေဗဒ မိသားစု၊ ဓာတုေဗဒမိသားစု၊ သခ်ၤာမိသားစု၊ သတၱေဗဒမိသား စု၊​​ ႐ုကၡေဗဒမိသားစု၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒမိသားစု စသည္ျဖင့္။ သို႔ျဖစ္ရာ အဓိကဘာသာႀကီးမ်ား က တစ္ပတ္စီ က်င္းပသြားသည္ ကပင္လွ်င္ အခ်ိန္က သံုးလေက်ာ္ ေလးလနီးပါးၾကာေညာင္းသြားခဲ့ ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အေဆာင္မ်ားက က်င္းပၾကျပန္ပါသည္။ မာလာ၊ အင္းလ်ား၊ ရတနာ၊ သီရိ စသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္မ်ား၊ ေရႊဘို၊ ဒဂံု၊ စစ္ကိုင္း၊ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ပဲခူး၊ သထံု စသည့္အမ်ိဳးသားအ ေဆာင္မ်ား စသည္တုိ႔ကလည္း စာဖတ္အသင္းမ်ားက ဦးေဆာင္၍ က်င္းပရာ သံုးလဝန္းက်င္အခ်ိန္ ကုန္သြားျပန္ပါသည္။

ယင္းက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမကို အေျခခံကာ က်င္းပခဲ့ ၾကသည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)၊ (၂)တို႔၏ စာ ေပေဟာေျပာပြဲ၊ တိရစၧာန္ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ကုသေရးတကၠသိုလ္ စာ ေပေဟာေျပာပြဲ စသည္ျဖင့္လည္း စာေပရနံ႔သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လိႈင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားရွိရာသို႔ ေက်ာင္း သားတုိ႔ ေျခဦးလွည့္ၾကၿမဲပင္ျဖစ္ ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္ စာေပေဟာေျပာပြဲ ျပတ္သြား သည့္ လ,ဟူ၍ မရွိလွဘဲ စာနံ႔ေပ နံ႔ၾကား၌ တကၠသိုလ္မ်ားက ႀကိဳင္လိႈႈင္၍ ေနပါေလေတာ့သည္။

(ႏွစ္)

ကမၻာ့ထိပ္တန္း နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္သည့္ MIT (Massachusetts Institute of Technology) ၌ ကဗ်ာသင္သည္ဟု ဆုိေသာအခါ ကြၽန္ေတာ္အံ့ဩသြားပါသည္။ ကမၻာ့ထိပ္သီးစီးပြား ေရးပညာသင္ တကၠသိုလ္ျဖစ္ သည့္ London School of Econo-mics ကလည္း ဝတၳဳတိုမ်ားကို သင္႐ိုး၌ ထည့္သြင္းသင္ၾကား ေၾကာင္း ၾကားရသည့္အခါ ကြၽန္ ေတာ္အံ့အာသရဲျဖစ္သည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဘာဆိုင္လို႔လဲဟု စဥ္းစားသူ တုိ႔ကလည္း စဥ္းစားမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ကဗ်ာ။ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ဝတၳဳတို။

အေပၚယံရွပ္ကာ စဥ္းစားလိုက္ေတာ့လည္း ဘာမွမဆုိင္သလိုပဲဟု စဥ္းစားခ်င္စရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ဘြဲ႕ဒီဂရီ မ်ားႏွင့္အတူ အလွကို ျမတ္ႏိုးသည့္စိတ္ႏွင့္ ေလာကကို နားလည္ကာ ကိုယ္ခ်င္းစာသည့္ ႏွလံုးသား ကို ေပးအပ္လိုက္ဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲထားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေပကိုး။ ထို႔ ေၾကာင့္လည္း MIT က သူ႔တကၠသိုလ္၏ ေဆာင္ပုဒ္ (Motto) ကို Mind and Hand ဟု ေပးထားခဲ့သည္ပဲ။ ႏွလံုးႏွင့္ လက္႐ံုးဟု ျပန္ ဆိုလိုက္ပါရေစေတာ့။ ပညာေရး မွာ ႏွလံုးသားကိုပါေအာင္ ခပ္ပါး ပါးညႇပ္ထည့္ထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(သံုး)

မည္သည့္ပညာရပ္ႏွင့္ပင္ အသက္ေမြးေမြး ႏွလံုးသားလွသူတုိ႔ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရက္စက္ သည့္ သမားေတာ္၊ ေမာက္မာ သည့္ ဆရာသမား၊ ေလာဘႀကီး သည့္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ယုတ္မာ သည့္ အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ အဂတိ လိုက္စားသည့္ ဥပေဒသမားမ်ား သည္ ႏွလံုးသားမပါဘဲ ပညာ တတ္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထို ကိစၥမ်ားအတြက္ ကုစားႏိုင္သည့္ အရာမွာ စာေပႏွင့္ အႏုပညာပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီ၌ ႏွစ္ေပါင္း သံုးေလးဆယ္ေလာက္ ေဟာေျပာ ပြဲတုိ႔ ဆိတ္သုဥ္းသြားပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားထဲ၌ မည္သည့္စာ ေပပြဲလမ္းသဘင္ကိုမွ က်င္းပခြင့္ မရဘဲ ေနလာခဲ့ၾကရာက လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္မွ စတင္ကာ က်င္းပၾကရာ တပ္မေတာ္ေဆး တကၠသိုလ္၊ ေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္၊ သြားဘက္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္မ်ား၊ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာတကၠ သိုလ္မ်ား၊ ပုသိမ္၊ ဟသၤာတ၊ေတာင္ငူ၊ မအူပင္၊ မေကြး၊ ျမင္း ၿခံ၊ ဒဂံု၊ အေရွ႕ပိုင္း၊ အေနာက္ ပိုင္း၊ ပဲခူး စသည္စသည္ျဖင့္ အ မ်ားအျပားျဖစ္ပါသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားကိုယ္တုိင္ က အျမင္က်ယ္က်ယ္၊ သေဘာ ထားႀကီးႀကီး၊ ႏွလံုးသားလွလွျဖင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ကာ က်င္းပ လာၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုိ ၾကပါစို႔၊ ရန္ကုန္သြားဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္။ ေဟာေျပာပြဲကို ဘာမွန္းမသိေကာက္လုပ္လိုက္ ျခင္းမဟုတ္။ PPD Program အျဖစ္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Personal and Professional Development Program အျဖစ္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ အစီအစဥ္အျဖစ္ ႏွစ္ စဥ္က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ေလး)

တကၠသိုလ္ရွိလွ်င္ ေဟာ ေျပာပြဲရွိသည္။ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္အ တူ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းရွိသည္။ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း သည္ ဝတၳဳ၊ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး အားလံုး ေက်ာင္းတြင္းလက္ရာ။ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ မ်က္ႏွာဖံုး သ႐ုပ္ေဖာ္အားလံုး ေက်ာင္းတြင္၊ လက္ ရာ။ ျပင္ပလူတစ္ဦးမွ မပါေစရ။ ဆုိ လိုသည္မွာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အင္အားျဖင့္ သီးသီး သန္႔သန္႔ထြက္လာႏိုင္ျခင္းျဖစ္ရာ ထိုေခတ္က ေက်ာင္းသားထု၏ စာေပအႏုပညာအထုအထည္ကို ခန္႔မွန္းၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ေဟာေျပာပြဲတုိ႔ ဆိတ္သုဥ္း သြားၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားအ တြင္း တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မဂၢ ဇင္းတုိ႔ ထြက္လာခဲ့ရာ ေက်ာင္း တြင္းလက္ရာက ပါသည္ဆို႐ံု ကေလး။ ကာတြန္းလည္း အျပင္ က ပုဂၢိဳလ္။ ကဗ်ာလည္း အျပင္က ပုဂၢိဳလ္။ ဝတၳဳလည္း အျပင္က ပုဂၢိဳလ္။ ေဆာင္းပါးလည္း အျပင္ က ပုဂၢိဳလ္။ ပန္းခ်ီလည္း အျပင္က ပုဂၢိဳလ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်ဆင္းသြား သည္မွာ ဖန္တီးမႈပါ က်ဆင္းသြား ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယခု စာေပအႏုပညာပြဲတုိ႔က တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏွလံုးသားျပန္ လည္တပ္ဆင္ေပးႏုိင္အံ့ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ရပါသည္။ E.Q (Emotional Quotient)ေခၚ ခံစားမႈအၫႊန္းကိန္း ျမင့္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားအျဖစ္သို႔ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။    ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရး သူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

Top News