ျမနန္းစံေက်ာ္ေရႊနန္းေတာ္ႏွင့္ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီးရွိ ခံတပ္သံုးခုကို ခရီးသြားဇုန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္ႏွင့္ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီးရွိ ခံတပ္ သံုးခုကို ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား လည္ပတ္ရန္ ခရီးသြားဇုန္တစ္ခုအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) ဥကၠ႒ ဦးရန္ဝင္းက ေျပာသည္။ 


‘‘MTF ကေန ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေတာ့ အဲဒီေနရာေတြကို ခရီးသြား ေဒသဇုန္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေအာင္ လုပ္သြားဖို႔အ တြက္ ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ အခု လက္ရွိကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းေသး တယ္။ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေသးတာ ေပါ့’’ဟု ဦးရန္ဝင္းက ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္၊ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္း ႏွင့္ ယင္းေနရာအနီး၌ အဂၤလိပ္- ျမန္မာစစ္ပြဲကာလက တည္ ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဆင္က်ံဳးခံတပ္၊ သေျပတန္းခံတပ္ႏွင့္ အေစခံ ခံတပ္တို႔ကို ခရီးသြားေဒသဇုန္ တစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

‘‘အဲဒီေနရာေတြကို ႏုိင္ငံျခား သားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ လာ ၿပီး ေလွ်ာက္လည္လို႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးသြားမွာပါ။ ေရွးေဟာင္းအေမြအ ႏွစ္ေတြကို ၾကည့္လို႔ရတဲ့အျပင္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ က်န္တဲ့ Activities ေတြ ဘာေတြ ထည့္ သြားမယ္’’ဟု ဦးရန္ဝင္းက ေျပာ သည္။ မႏၲေလးတိုင္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည့္ သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆံုးေဒသမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၿပီး ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္၊ အင္းဝၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႔ကို ခရီးသြားဇုန္တစ္ခုအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆိုပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။ 

Top News