အင္းေလးေဒသ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀ါးလက္မႈပညာ အေျခခံသင္တန္းဖြင့္မည္

အင္းေလးေဒသတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေစရန္ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္္မ်ားအသင္း (ရွမ္းေတာင္ဇုန္)ႏွင့္ Partnership For Change,Inle Speaks တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ားအား ၀ါးလက္မႈ ပညာအေျခခံသင္တန္း ပို႔ခ်ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလိႈင္က ေျပာသည္။


‘‘အင္းေလးေဒသဟာ ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးတဲ့ ေနရာျဖစ္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀ါးလက္မႈ ပညာကုိ ခရီးသြားေတြအတြက္ ဆဲြေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုသင္ ၾကားေပးမယ့္ ပညာရပ္ဟာ ေဒသ အက်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ ထြန္းလိႈင္က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ၀ါးလက္မႈပညာ အေျခခံသင္တန္းကို အေသးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ သင္တန္းဆရာမမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ေဒသခံမ်ားအား သင္ၾကားျပ သေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္အထိ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္မည္။

‘‘လူငယ္မ်ားအတြက္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ လြန္စြာႀကီးမား လာသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ သက္ေမြးသင္တန္းမ်ားကို လူငယ္ လူရြယ္မ်ားတက္ေရာက္ၿပီး ပညာ ရပ္မ်ားကို အသံုးခ်ႏုိင္ပါက ခရီး သြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ တန္ဖိုးရွိစြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလိႈင္က ေျပာသည္။ သင္တန္းပို႔ခ်ရာတြင္ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏြားဓားမေက်းရြာႏွင့္ အနီးေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ၁၆ ဦးႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပအို၀္း ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ေလးဦး စုစု ေပါင္း ၂၀ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ကာ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

Top News