ရခိုင္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ေျပာ

ကာလံုအစည္းအေဝးေခၚယူ၍ လိုအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုဆို

 ရခိုင္လံုၿခံဳေရးအ ေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ သံုးသပ္တင္ျပခဲ့ ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏အေနာက္ ဘက္လံုၿခံဳေရးတံခါးမက်ိဳးေပါက္ ေစရန္ ကာလံုအစည္းအေဝးေခၚ ယူ၍ လိုအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳ ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ သိန္းက ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္း အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ၎ကႏုိင္ငံတကာ စစ္သံအရာ ရွိမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာ ၾကားသည္။

၂၀၁၂ အတြင္းက ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိ ေတာ့သျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ၄၁၃(က) အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ၍ တပ္မေတာ္အကူအညီရယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ စခန္းမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈအၿပီး ေမာင္ေတာေဒသကို အစိုးရက စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ တပ္မေတာ္က နယ္ေျမတည္ ၿငိမ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ ဝါရီအထိ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္မူ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ေတာင္ဘဇာတပ္ရင္း၊ ရဲစခန္းမ်ားအပါအဝင္ ေနရာ ၃၀ ကုိ အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မ်ားက အင္အားသံုး၍ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

 ယင္းေဒသတြင္ အစြန္း ေရာက္မ်ား၏အၾကမ္းဖက္တုိက္ ခိုက္မႈအရွိန္ ပိုမိုျမင့္လာႏုိင္သည္ ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္း ထြဋ္သိန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ သည္။

‘‘ဒီလိုဥပေဒျပ႒ာန္းမႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအတြင္းမွာ ဧည့္ စာရင္းတုိင္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေဆး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ တဲ့အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အစြန္း ေရာက္ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ မ်ား အလြယ္တကူနဲ႔ အမ်ားအ ျပား စိမ့္ဝင္ခုိေအာင္းလာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သိန္းက ရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရခုိင္ေဒသ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

‘‘သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္း ဖက္တုိက္ခိုက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မီး ႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ယခုထက္ပိုမိုျပင္းထန္လာပါက လြတ္ ေျမာက္နယ္ေျမျဖစ္သြားႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အဆင့္အျမင့္ ဆံုးျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအ စည္းအေဝးေခၚယူ၍ လိုအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ စစ္ ဘက္ေရးရာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲ ဝင္းက လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္၍ ကာလံုေခၚ ျခင္း၊ မေခၚျခင္းသည္ အစိုးရေပၚ တြင္မူတည္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းသည္။

ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ စစ္သံအရာရွိကလည္း နယ္ စပ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝရန္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ရခုိင္မွာ ပကတိျဖစ္ေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြက အၾကမ္းဖက္ မႈေတြ ေပၚေပါက္ေနတာက သူ႔ အေျခခံအေၾကာင္းခ်က္ေတြအရ ျဖစ္ေနတာေလ။ အခုလက္ရွိ ရွိ ေနတဲ့ အစိုးရေရာ၊ တပ္မေတာ္ ေရာ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္ဆုိ ရင္ ေနာက္ထပ္အစိုးရကို ထပ္ၿပီး ေတာ့ တိုက္တြန္းစရာအထိ မလို ဘူးဆုိရင္ ဒီအဆိုကို မွတ္တမ္း တင္ျခင္းေတြပဲ လုပ္ၾကတာေလ။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြေၾကာင့္  ရခုိင္အေရး အခင္းေတြျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ ဘူး။  ရခိုင္အေရးအခင္းေတြ ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ လာတာ’’ ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ ၾကည္ၫြန္႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ တုိက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအရ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ အႀကံျပဳတင္ ျပခ်က္မ်ား ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

 ‘‘၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္း ဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား စတင္ျဖစ္ပြား ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ က တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘဂၤါလီအ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားဟာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့အတြက္ အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ သူမ်ား ေနာက္ထပ္ မက်ဴးေက်ာ္ ဖို႔အတြက္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ မ်ား လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းအျမစ္ျပတ္ေခ် မႈန္းေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့အစီအ မံမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းအ ဆို ႏွစ္ရပ္ကို တင္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ေဆြးေႏြးခြင့္မရဘဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ အတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ ဖက္ႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ဘဂၤါလီအျဖစ္ သတ္မွတ္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္သ မားကို အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ ေရးဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာေရး၊ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးတို႔ကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးတင္ျပ ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၆ ႏုိဝင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္တြင္ က်င္းပခဲ့ သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးဆုိင္ ရာအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္ စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔က ရခိုင္ျပည္ နယ္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အ ႀကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္း ထြဋ္သိန္းက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္ အတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ ရခုိင္ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စစ္ေတြ၊ မိတၳီလာႏွင့္ ေလာက္ ကိုင္ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု ပုဒ္မ ၄၁၂ အရ အေရးေပၚအေျခ အေန ေၾကညာေဆာင္ရြက္ခဲ့ သလို လက္ရွိကာလတြင္လည္း ေမာင္ေတာေဒသကို အခ်ိန္ကာ လတစ္ခုအထိ သတ္မွတ္က်င့္သံုး သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္မွာလည္းေကာင္း၊ အစိုးရ အဖြဲ႕မွာေသာ္လည္းေကာင္း အ ထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ယခုအစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ ထပ္ မံေပၚေပါက္လာမွသာ အခ်ိဳ႕အ ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္’’ဟု ဗိုလ္ ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။