ေရာဂါသည္ခင္ပြန္းက ဇနီးကုိသတ္ၿပီး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဓားျဖင့္ထိုး

စိတ္ကစဥ့္ကရဲေရာဂါသည္ခင္ပြန္းက အိမ္ခဲြေနေသာဇနီးသည္အား ဓားျဖင့္ထုိးသတ္ကာ မိမိကုိယ္ကိုဓားျဖင့္ထိုးကာ ေနရာ၌ပင္ ေမ့လဲေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ျဖစ္ပြားပံုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဟူရြာ အေနာက္ဘက္ေတာင္ေစာင္းရိွ သနပ္ဖက္ျခံအတြင္း အသက္(၂၈)ႏွစ္ အရြယ္ရိွ ကေလးႏွစ္ေယာက္မိခင္အား လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လခန္႔မွစ၍ ဗိုက္ေအာင့္ေရာဂါႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကရဲေရာဂါျဖင့္ပြားသျဖင့္ မိဘမ်ားအိမ္တြင္ ေဆးကုသေနေသာ  အသက္၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ဓားျဖင့္ထိုးသတ္ကာ  သူ႔ကိုယ္သူလည္းဓားျဖင့္ႏွစ္ခ်က္ထုိး၍  ေမ့ေျမာေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕က  သတင္းထုတ္ျပန္ေပးထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓားဒဏ္ရာရရိွသူကုိ  ဟုိပံုးေဆး႐ံုသို႔  ေဆး၀ါးကုသေပးကာ ၎အား ဟုိပံုးရဲစခန္းက ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂/၃၀၉ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။