ေရႊရွမ္းကန္စားေသာက္ဆိုင္ဖယ္ရွားေရး ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးေျပာ

ေရႊရွမ္းကန္စားေသာက္ဆုိင္အတြင္းတစ္ေနရာကိုေတြ႕ရစဥ-ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ) ္

 တကၠသုိလ္ေလွ ေလွာ္အသင္းပိုင္ အေဆာက္အ အံုကို ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေရႊရွမ္းကန္စားေသာက္ဆိုင္ကို ဖယ္ရွားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္ လည္း စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္က မဖယ္ရွား၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ပိတ္သိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ပညာေရးဝန္ ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ အင္းစိန္မဲဆႏၵ နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အင္းလ်ားလမ္းရွိ တကၠသိုလ္ေလွေလွာ္ အသင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုကို ငွားရမ္းထားျခင္းမွ ႐ုပ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား အားကစားေလ့က်င့္ရာစခန္း အတြင္းမွာ အရက္ေသစာေရာင္း ခ်ေနတာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာ၊ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာ၊ အားကစားရဲ႕ ဂုဏ္ သိကၡာကို ထိခုိက္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ဦးက ေျပာသည္။

တကၠသိုလ္ေလွေလွာ္အ သင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပရိ ဝုဏ္ကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေရႊရွမ္း ကန္စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ကို ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍၂၀၁၆ ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ ညႇိႏိႈင္းသည့္အျပင္ အ ေၾကာင္းၾကားစာလည္း ေပးပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေရႊရွမ္းကန္စား ေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္က ဝါကြၽတ္ ခ်ိန္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရန္ သနားခံစာတင္ျပေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းရက္အ တြင္း ျပန္လည္အပ္ႏွွံျခင္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္မံ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု ေဒါက္ တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ စားေသာက္ဆုိင္ ေနရာ ငွားရမ္းခအျဖစ္ ၁၂ လစာ ေပးသြင္းမႈ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ၂၀၁၇ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရႊ ရွမ္းကန္ပိုင္ရွင္ကို ေခၚယူေတြ႕ဆံုကာ    ငွားရမ္းခ ေပးသြင္းထားသည့္ကာလ ကုန္ ဆံုးၿပီျဖစ္၍    ေနာက္ဆံုးထား ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းျခင္းကိုလည္း ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာ ၾကားသည္။

ထိုသို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဥပေဒႏွင့္အ ညီ ၁၉၅၅ အစိုးရ အိမ္ဥပစာႏွင္ ထုတ္ျခင္း အခြင့္ရအာဏာပိုင္အ ျဖစ္ အပ္ႏွင္းခြင့္ရရွိရန္ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ ရာ အခြင့္အာဏာရရွိၿပီးေနာက္ ေရႊရွမ္းကန္စားေသာက္ဆုိင္သို႔ ႏို႔တစ္စာေပးပို႔ခဲ့ရာ ဆုိင္ရွင္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဆုိင္မန္ေနဂ်ာ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးလက္ ခံထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ေရႊရွမ္းကန္စားေသာက္ ဆုိင္ကို ပိတ္သိမ္းၿပီးပါက ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေလွေလွာ္အသင္းပိုင္ ေနရာျဖစ္၍ အသင္းထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

တကၠသုိလ္ေလွေလွာ္အ သင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုကို ေရႊ ရွမ္းကန္စားေသာက္ဆုိင္ပိုင္ရွင္ က တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၃၅ သိန္း ႏွင့္ ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ ရက္ကစ၍ ၂၀၂၁ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္း ခဲ့သည္။ ငွားရမ္းခအျဖစ္ ၁၂ လစာ က်ပ္သိန္း ၄၂၀ ကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအျဖစ္ ေပးသြင္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

အေဆာက္အအံုငွားရမ္းစာ ခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာလွ်င္ အဖိုးစားနား တစ္စံုတစ္ရာ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ အငွားခ်ထားသူထံသို႔ ရက္ ၃၀ အတြင္း ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပး ရမည္ဟု သေဘာတူညီခ်က္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

ေရႊရွမ္းကန္ဆိုင္ကို ဖြင့္လွစ္ လာသည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိၿပီးစာခ်ဳပ္သက္တမ္း ၁၀ ႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္သာ ကုန္ဆံုး၍ သက္တမ္း က်န္ရွိေနေသးကာ ေငြလည္းေပး သြင္းထားေၾကာင္း၊ ဆုိင္ကို ဖယ္ရွားခုိင္းသျဖင့္ မွီခိုရပ္တည္ေနရ ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊရွမ္းကန္စားေသာက္ ဆုိင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚျမတ္ျမတ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘ကိုုယ့္ေနရာမွမဟုတ္တာ။ ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ ဝယ္ထားတာလည္းမဟုတ္ဘူး။ က်ဴးေက်ာ္လို႔လာဆြဲ ခ်ရင္ေတာ့ အန္တီတို႔ကလည္း တရားစြဲမွာပဲေလ။     ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ညႇိႏိႈင္းရင္ေတာ့ လုပ္မွာေပါ့။  ေကာင္းေကာင္းမြန္ မြန္ညႇိႏိႈင္းလို႔ သူတုိ႔က ဒီျပင္သူကို ငွားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အန္တီက လုပ္မယ္ေလ။ အျပစ္ရွိတယ္။ တစ္ခုခုလုပ္တယ္ဆုိရင္ တစ္မ်ိဳး ေလ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

Top News