ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္သုိက္ ၅၀ ေတြ႕ရွိ

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ေတြ႔႔ရိွေသာ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္သိုက္တစ္ခုကို ၾကည့္႐ႈေနစဥ္(ဓာတ္ပံု−WCS Myanmar)

 ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚ ေဒသၿမိဳ႕နယ္ေလးခုတြင္ ရွားပါး ငွက္မ်ဳိးစိတ္ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ ငွက္သိုက္ ၅၀ ေတြ႕ရွိကာ မွတ္တမ္း တင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (ျမန္မာႏုိင္ငံအစီ အစဥ္)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီငွက္သုိက္ မ်ားကို မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၅ ခု၊ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ခု၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏွစ္ခုႏွင့္ ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၁ တို႔ကို ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

‘‘ဒီႏွစ္က အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ႀကိဳးၾကာအသုိက္ေတြ ပိုေတြ႕တာ က  ေဒသခံလယ္သမားေတြ  ပူး ေပါင္းလို႔  ေတြ႕တာပါ။  ေဒသခံ ေတြက ႀကိဳးၾကာထိန္းသိမ္းေရး ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာတယ္။ ႀကိဳးၾကာအသိုက္ေတြ ေတြ႕ရင္ သတင္းေတြေပးလာၾကတယ္’’ဟု သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (ျမန္မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္)မွ ငွက္ပညာရွင္ဦးသက္ေဇာ္ႏုိင္က ေျပာသည္။


မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ အ သိုက္တည္ေနရာႏွင့္ အခ်က္အ လက္မ်ား ရွာေဖြကာ ထိန္းသိမ္း ေရးလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အသိုက္တည္ေနရာကို သတင္းေပး သည့္ ေဒသခံမ်ားအား ဆုေငြခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕မွ သိရသည္။

၂၀၁၆ က ဧရာ၀တီျမစ္၀ ကြၽန္းေပၚတြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ ႀကိဳးၾကာေခါင္းနီ ငွက္သုိက္ ၃၇ ခု ေတြ႕ရွိ ထိန္းသိမ္း ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသတြင္ အေကာင္ေရ ၂၀၀ မွ ၄၀၀ အတြင္း က်န္ရွိေတာ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

ကမၻာတစ္လႊား ႀကိဳးၾကား ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသရွိ ႀကိဳးၾကာငွက္မ်ဳိးစိတ္သည္ ကမၻာ ေပၚတြင္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လည္း အလြန္ရွားပါးေသာ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ၿပီး ေရၾကည္၊ ဟသၤာတ၊ ၀ါးခယ္မ၊ က်ဳိက္လတ္၊ မအူပင္၊ ေျမာင္းျမ၊ အိမ္မဲႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မ်ား၏ ၀န္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔က်က္စားသည္။

Top News