လုံးပတ္ ၂၇ ေပေက်ာ္ရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးကြၽန္းပင္ ႏွစ္ပင္ ေတြ႕ရွိ

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေတြ႕ရွိသည့္ ကၽြန္းပင္ႀကီးႏွင့္အတူ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − Sagaing Regional Information Page)

လုံးပတ္ ၂၇ ေပရွိ ကမၻာ့ အႀကီးဆုံးႏွင့္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကြၽန္းပင္ကုိ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥ႐ုႀကိဳး၀ုိင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

လုံးပတ္ ၂၇ ေပ ၅ လက္မ၊ အျမင့္ေပ ၁၁၀ ခန္႔ရွိေသာ ဟုမၼ လင္း-၁ အမည္ရွိ ကမၻာ့အႀကီး ဆုံး ကြၽန္းပင္ႀကီးႏွင့္ လုံးပတ္ ၂၇ ေပအရြယ္ရွိ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ကြၽန္းပင္ ဟုမၼလင္း -၂ ကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္ နံ႔သာအုပ္စု တံံုစကားရြာအနီး ဥ႐ုႀကိဳး၀ိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိသည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ယင္းကြၽန္းပင္ႏွစ္ပင္ကို ဗန္း ေမာက္နယ္သားတစ္ဦးက လြန္ခဲ့ သည့္ ငါးႏွစ္က ေတာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိျခင္း ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္း ၫႊန္ခ်က္အရ စစ္ကိုင္းတုိင္းသစ္ ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕က ယင္းေဒ သခံ၏အကူအညီျဖင့္ သြား ေရာက္ရွာေဖြရာ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘သဘာ၀ေတာႀကီးအတုိင္း ရွိေနတာေပါ့။ ဒီအပင္တင္ မက ဘူး။ အဲဒီေနရာအနီးတစ္၀ုိက္မွာ လုံးပတ္ ၂၀ ေက်ာ္တဲ့ အပင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ ဘယ္သူ မွမထိဖူး၊ မတုိ႔ဖူးေသးတဲ့ေနရာ’’ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ယင္းကြၽန္းပင္ ရွိရာေနရာကို ထိန္းသိမ္းေရးေန ရာအျဖစ္ သိရွိေစရန္ ၿခံခတ္ထား ၿပီး မၾကာမီ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိး ရအစီအစဥ္ျဖင့္ လုံၿခံဳေရးအစီအ မံမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ကြၽန္း ပင္ႏွစ္ပင္ကို မေတြ႕မီအခ်ိန္ထိ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ကြၽန္းပင္သည္ ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လုံးပတ္ ၂၆ ေပ ၈ လက္မအရြယ္ ကြၽန္းပင္ျဖစ္ သည္။ 

‘‘ကြၽန္းပင္ႀကီးကုိ ေတြ႕ခဲ့ တယ္။ ေအာင္ျမင္တယ္။ ျပန္လာ ၿပီလုိ႔ေတာ့ ေျပာတယ္။ အဲဒီက ျပန္လာတဲ့သူေတြနဲ႔ မေတြ႕ေသး ဘူး။ အရင္ေတြ႕ထားတဲ့ ကြၽန္းပင္ ႀကီးကိုက ကမၻာမွာ အႀကီးဆုံးလို႔ ေျပာတယ္။ တုိင္းတာတဲ့ သူေတြ က ဘယ္လိုမွားသြားလို႔လဲ မသိ ဘူး။ အခုေတြ႕တာႏွစ္ပင္ေတြ႕ တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သြားတာက ေတာ့ တစ္ပင္တည္း။ အရင္ဆုံးတစ္ပင္ေတြ႕တယ္။ မုဆုိးက လမ္းျပနဲ႔ သြားခဲ့ရတာ။ တုိ႔ေဒသမွာ ဒီလုိႀကီးမားတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးေတြ တစ္ခ်ိန္က ရွိခဲ့ပါလား။ တုိ႔တစ္ေတြ ဘယ္ လိုျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရမွာလဲ’’ ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ကြၽန္းသစ္ ပင္ႀကီးရွိရာသုိ႔ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕မွစက္ေလွျဖင့္ ေရလမ္းခရီး၊  ကုန္းလမ္းေျခလ်င္ခရီးတုိ႔ျဖင့္ အသြား၊ အျပန္ ငါးရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ 

Top News