ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (ယခင္လႈိင္နယ္ေျမ RC-2) ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးမည္

လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ရွိ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ ေရး အထက္တန္းေက်ာင္း (ယခင္လႈိင္နယ္ေျမ RC-2) ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ လဲႊေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရ အဖဲြ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဦးႏုိင္ငံလင္း က ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တြင္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အ မတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ တကၠသိုလ္မ်ား ကုိ အဆင့္အတန္းမီ တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ယခင္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္  လႈိင္နယ္ေျမ RC-2 အေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ ေမးျမန္းမႈကို လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက အထက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားသည္။ 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ တကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္မီရန္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေကာ္မတီမ်ားဖဲြ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီး  သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ ရွိေစရန္ စည္ပင္၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔၍ စီမံခန္႔ခဲြေရး၀န္ထမ္းမ်ားက အနီး ကပ္ေစာင့္ၾကည့္လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာသည္။

‘‘လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမရွိ  ပညာေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ ေရး အထက္တန္းေက်ာင္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို လဲႊေျပာင္း ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်က္စီး မႈေတြကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အ ေျခခံ အေဆာက္အအုံနဲ႔ ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါ တယ္’’ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းရွိ တကၠသိုလ္ မ်ားသည္ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ အဂၤါရပ္ျဖင့္ မညီညြတ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

‘‘ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအ တြင္းမွာရွိတဲ့ ဒဂံုတကၠသိုလ္၊ အေနာက္ပိုင္းတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ စသည့္ တကၠသိုလ္ေတြဟာ ေ၀း ကြာလြန္းၿပီး လယ္ကြင္းမ်ားအ တြင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္နဲ႔  ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အား နည္းျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေတြ မွာ ရွိသင့္တဲ့ သန္႔ရွင္းမႈ အလြန္ အားနည္းေနတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္’’ ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပညာေရးတကၠ သိုလ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အား နည္းေနေသာေၾကာင့္ စာသင္ခန္း မ်ားအတြင္း ေရမ်ား၀င္ေရာက္ ျခင္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား ပ်က္စီးနံ ေစာ္ေနျခင္း၊ ေခါင္မိုးမ်ား၊ ျပတင္းတံခါးမ်ား၊ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားေတြ႕ရ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသည္။ 

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါ ပညာ ေရးတကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးအ ထက္တန္းေက်ာင္း၌ မူလတန္းမွ အ႒မတန္းအထိ ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိသည္။ 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ၂၈ ခုရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ ၁၅၈ ခုရွိသည္။ 

Top News