အဆစ္အျမစ္ေရာင္ေရာဂါသည္မ်ား အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးသံုးျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတိုးႏိုင္

ကိုက္ခဲနာက်င္မႈ သက္သာေစရန္ Ibuprofen ေဆးေသာက္ ေသာ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ ေရာဂါသည္မ်ားသည္ ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ေလျဖတ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း စပိန္ႏိုင္ငံ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ညီလာခံတစ္ရပ္၌ သုေတသီမ်ားက သတိေပးေျပာၾကားသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အသံုးျပဳေနေသာ ေဆးဝါးမ်ား အနက္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Ibuprofen ေဆးသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ျဒပ္ ေပါင္း မပါဝင္ေသာ ေဆးမ်ားထက္ပို၍ ေသြးေပါင္ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္။

ယင္းအလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည့္  Ibuprofen ေဆးကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ ေဝဒနာရွင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ က နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ သက္သာေစေရး ေန႔စဥ္သံုးစြဲေနသည္။

Ibuprofen, Naproxen ႏွင့္ Cele coxib ေဆးတို႔အပါအဝင္ အကိုက္အခဲ သက္သာေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားစြာကို ဇူးရစ္ၿမိဳ႕ ႏွလံုး ေရာဂါဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေလ့လာရာတြင္ Ibuprofen ေဆးအသံုးျပဳသူမ်ား ေသြးတိုး၊ ႏွလံုးႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Celecoxib ေဆးေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက Ibuprofen ေဆးေသာက္သူမ်ားသည္ ေသြးတိုးႏိုင္ေျခ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မား ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အဆစ္အျမစ္ေရာင္ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ားသည္ အကိုက္အ ခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား အသံုးမျပဳမီ ဆရာဝန္ႏွင့္ ဦးစြာတိုင္ပင္သင့္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
အဆစ္အျမစ္ေရာင္ေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား ကုသရန္ နည္း လမ္းမရွိဘဲ အဆစ္အျမစ္မ်ား ေရာင္ရမ္းနာက်င္ျခင္း၊ အဆစ္အ ျမစ္မ်ား အလုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။

Ibuprofen ေဆးကို ဆရာဝန္ႏွင့္ မတိုင္ပင္ဘဲ ေရရွည္အကိုက္ အခဲ သက္သာေစရန္ အသံုးမျပဳသင့္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၿပီး ယင္းေျပာဆိုခ်က္ကို ႏွလံုးေရာဂါကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း ႀကိဳဆို ၾကသည္။

ယင္းေဆးဝါးမ်ားတြင္ ေသြးတိုးႏိုင္သည္ဆိုေသာ ကတိေပး ခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူအသံုးျပဳမႈမ်ား ရွိေန ေၾကာင္း သုေတသီီမ်ားက ေျပာသည္။

—Ref:Express

Top News