တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္)တြင္ ကမၻာ႔ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ ပန္ဒါနီသံုးေကာင္ ေပါက္ဖြား

တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေပါက္ဖြားခဲ့သည့္ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ပန္ဒါနီ (ဓာတ္ပံု−HTOO Group of Companies)

တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ေန ျပည္ေတာ္)တြင္ ကမၻာ့ရွားပါးမ်ိဳး စိတ္ ပန္ဒါနီ သံုးေကာင္ ေပါက္ဖြားခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ ေတာ္)ရွိ ပန္ဒါနီျပကြက္တြင္ ပန္ ဒါနီအထီးႏွစ္ေကာင္၊ အမႏွစ္ ေကာင္ရွိရာ ပန္ဒါနီသဲသဲက ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ပန္ဒါနီတစ္ ေကာင္၊ ပန္ဒါနီမီးမီးက ဇြန္လ ၁၀ ရက္တြင္ ပန္ဒါနီႏွစ္ေကာင္ ေပါက္ဖြားခဲ့သည္။


ပန္ဒါနီသံုးေကာင္သည္ လ သားအရြယ္ျဖစ္ၿပီး မိခင္မ်ားႏွင့္ ရင္အုပ္မကြာ ေနထိုင္သျဖင့္အထီးအမ ခဲြျခားမရႏုိင္ေသးဘဲ  လက္ရွိတြင္ ပန္ဒါမိခင္နဲ႔ ပန္ဒါကေလးငယ္မ်ားအား အပူခ်ိန္ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ အခန္းမ်ား၌ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 ပန္ဒါနီသည္ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္၊ နီေပါႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး ပန္ဒါနီကို ႏုိင္ငံ တကာ သဘာ၀ႏွင့္ သဘာ၀အ ရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ (IUCN) က မ်ိဳး သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး အႏၲ ရာယ္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ မ်ိဳးစိတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ပန္ဒါနီမ်ားသည္ ေနထိုင္ က်က္စားသည့္ စားက်က္ေျမမ်ား နည္းပါးလာျခင္း၊ စားက်က္ေျမ အဆက္ျပတ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခုိသတ္ ျဖတ္မႈမ်ား၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအရ နီးကပ္ လြန္းသည့္အေကာင္မ်ားအၾကား မ်ိဳးဆက္ျပန္လည္ျပန္႔ပြားရမႈ ေၾကာင့္ ဇီ၀ကမၼအရ ႀကံ႕ခိုင္မႈ အားနည္းလာၿပီး ပန္ဒါနီအ ေကာင္အေရအတြက္ ေလ်ာ့က် ေနကာ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ တစ္ေသာင္းေအာက္သာက်န္ရွိေတာ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္။

 ကမၻာ့ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ သည့္ ပန္ဒါနီသည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ခါကာဘုိရာဇီ၊ ဖုန္ကန္ရာ ဇီႏွင့္ အီေမာဘြန္းေဒသမ်ားတြင္ က်က္စားေနထိုင္ၾကသည္။

More in News Section

Top News