အစိုးရ၀က္ဘ္ဆုိက္ ငါးခု ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈခံရဟု သတင္းထုတ္ျပန္

 သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၀က္ဘ္ဆိုက္အပါအ၀င္ အစိုးရ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ငါးခု ဆိုက္ဘာတိုက္ ခုိက္ခံရေၾကာင္း အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ သည္။

စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ www.forestde partment.gov.mm၊ www.dryzonegreening.gov.mmwww.tnrpmoecaf.gov.mmwww.surveydepartment.gov. mm၊ www.myanmarchm.gov.mm၊ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ငါးခု Defacement Attack ျဖင့္ တုိက္ ခိုက္ခံရၿပီး သိလွ်င္သိခ်င္း တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအေရးေပၚတုံ႔ ျပန္မႈအဖြဲ႕ (mmCERT)က အေၾကာင္းၾကားခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ  ျပဳ လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံအမည္ကို အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ က ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈကို တူရကီ ဟက္ကာမ်ားက ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Black Hacking အဖဲြ႕ မွ အမည္မေဖာ္လုိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ၁၀ ခုႏွင့္အထက္ တုိက္ခုိက္ခံထားရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို Recover ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တိုက္ခုိက္ခံရသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ နည္း ပညာဆုိင္ရာ ယုိေပါက္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအ ေနျဖင့္ တူရကီႏိုင္ငံရွိ ၀က္ဘ္ ဆိုက္မ်ားကုိ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ရန္ စုစည္းမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ျမန္မာဟက္ကာတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ျမန္မာဟက္ကာမ်ားက တိုက္ ခုိက္ခဲ့သည္။   ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀က္ဘ္ ဆိုက္မ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္းသည္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္ တရားတစ္ခုကုိ ျပသ႐ံုသာျဖစ္ သည္ဟု ျမန္မာဟက္ကာအခ်ိဳ႕ က ေျပာသည္။

ျမန္မာအေနျဖင့္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ္လည္း၊ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမေတြ႕ရွိေၾကာင္း သို႔ေသာ္ တူရကီဟက္ကာမ်ားသည္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဆက္လက္တုိက္ခိုက္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေၾကာင္း ျမန္မာဟက္ကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားအ ေနျဖင့္ ဆုိက္ဘာတိုက္ခုိက္မႈခံရ ပါက Myanmar Computer Emergency Response Team သို႔ ဆက္သြယ္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံႏုိင္ေၾကာင္း အစိုးရသ တင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။