သေဘၤာသားကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားရန္ ၫႊန္ၾကား

သေဘၤာသား ကြၽမ္းက်င္ မႈသင္တန္းမ်ား (COC)ကို အဂၤ လိပ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေရ ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။


လာမည့္ ၂၀၁၈ ကစတင္၍ သေဘၤာသား ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲ မ်ား ေျဖဆိုရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာ သာစကားျဖင့္ ေျဖဆုိရမည္ျဖစ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပင္ သင္ ၾကားရန္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

သေဘၤာသား ကြၽမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၌ သင္ၾကားေနေသာ ေရယာဥ္ မွဴး (ႏိုင္ငံျခားသြားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း သြား)၊ ပထမအရာရွိ (ႏုိင္ငံျခား သြားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းသြား)၊ ဒုတိယအရာရွိ (ႏုိင္ငံျခားသြားမ်ား) ကို ႏႈတ္ေျဖဘာသာရပ္တြင္ (ကမၻာ့ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္းမွ Audi-tor ၏ ေထာက္ျပမႈႏွင့္ ဩဂုတ္ ၂၆၊ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ Maritime Education and Training System Workshop တြင္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ) ထိုသို႔ သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤ လိပ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ မသင္မေနရ သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

ႏႈတ္ေျဖစာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆို ရာတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ ေျဖဆုိမႈသည္ ယခင္ကတည္းက သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေျဖဆိုမႈမ်ားရွိလာ ၿပီး ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ခြင္၌ အျခားႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး အားနည္းခ်က္မ်ားရွိလာသည္ဟု RAY Shipping Training Centre သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ ကပၸတိန္ ဦးေက်ာ္ျမဦးက ေျပာ သည္။

‘‘အရင္ကတည္းက အဂၤလိပ္လိုေမးၿပီး အဂၤလိပ္လိုပဲ ေျဖရ တယ္။ ထူးထူးျခားျခားမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ပိုင္းေျဖတဲ့ကေလးေတြက် မွာသာညံ့သြားၿပီးေတာ့ တျဖည္း ျဖည္း ကြာလတီက်လာတဲ့အခါ က်ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသြားတဲ့အခါ ဖိလစ္ပိုင္တို႔၊ မေလးတို႔၊အင္ဒိုတို႔ နဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္တုိ႔က ကြာလတီ ညံ့သြားတာ။ ဒီေတာ့ကြာလတီကို ျပန္ၿပီးတင္ေပးဖို႔ေပါ့’’ ဟု ဦး ေက်ာ္ျမဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ သင္တန္း ေက်ာင္းအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာရပ္ျဖင့္ သင္ၾကားမႈမ်ားအ ျပင္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ျပန္ လည္ရွင္းလင္းသင္ၾကားလ်က္ရွိ ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ မျဖစ္ မေန သင္ၾကားရမည္ဆုိပါက သေဘၤာသားမ်ား၏ အရည္အ ေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

Top News