တူရကီဝက္ဘ္ဆိုက္ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာဟက္ကာမ်ား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္

တူရကီ Server 11 ခုကို hack ထားေၾကာင္း UGMH ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ယမန္ေန႔ကေဖာ္ျပထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − UGMH (FB))

ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာဝက္ဘ္ဆိုက္ ၂၀ ေက်ာ္ကို တူရကီဟက္ကာမ်ားကတိုက္ ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာဟက္ကာ မ်ားက တူရကီႏိုင္ငံရွိဝက္ဘ္ဆိုက္ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို စက္တင္ဘာ ၁ရက္တြင္ စတင္ျပန္လည္တိုက္ ခိုက္ခဲ့သည္။


ျမန္မာဟက္ကာအဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္းထားသည့္ Union  of Underground Myanmar Hackers က တူရကီဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကိုျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

တူရကီဟက္ကာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရဝက္ဘ္ ဆိုက္ ငါးခုအပါအဝင္ ျမန္မာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ၂၀ ေက်ာ္ကို ၾသ ဂုတ္ ၂၉ ရက္က စတင္တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္။

တူရကီဝက္ဘ္ဆိုက္ အမ်ား အျပားကို ျမန္္မာဟက္ကာမ်ားက ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရပိုင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ တိုက္ခိုက္ ႏိုင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ဟက္ကာတစ္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာဟက္ကာမ်ားသည္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္္ဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕ကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပုိင္းအတြင္း  စတင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တူရကီႏွင့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ ခိုက္မႈတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝက္ဘ္ ဆိုက္မ်ားကို ျမန္မာဟက္ကာ မ်ားအျပည္အဝ Deface ျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ ဆာဗာရပ္ဆုိင္းကို ရပ္တန္႔ကာ ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ေနသည္ဟု ျမန္မာဟက္ကာ မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္ တြင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား တိုက္ခိုက္ ခံရပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ အေရးေပၚ တံု႔ျပန္မႈအဖြဲ႕ (MMCERT) သို႔ ဆက္သြယ္၍ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ အသိေပးထားသည္။

လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာေရး ျပ ႆနာျဖစ္ပြားလာသည့္ အခ်ိန္ တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားအၾကားဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္ မႈ အျပန္အလွန္ပံုမွန္ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိၿပီး ယခုဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ တြင္ ျမန္မာဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕ Recover ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ျမန္မာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရး အရ ပံုမွန္လစ္ဟင္းေနသည့္ ဆိုက္ မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာဟက္ကာ မ်ားက ေျပာသည္။

More in News Section