အမ္ပီတီက သီးျခားကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္၍ Mobile Money ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္မည္

 ႏုိင္ငံပုိင္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT)က အသုံးျပဳသူမ်ားအား မုိဘုိင္း ေငြေပးေခ် ၀န္ေဆာင္မႈ (Mobile Money)ကုိ သီးျခား ကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္၍ ေပး အပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အမ္ပီတီ ဒုတိယစီးပြားေရးအရာ ရွိခ်ဳပ္ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။

‘‘Mobile Money လုပ္ဖုိ႔အ တြက္ ဗဟုိဘဏ္ကေန လုိင္စင္ခ်ေပးဖုိ႔ရာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ Mobile Money ရဲ႕ ဥပေဒအရ တယ္လီကြန္ ေအာ္ပေရတာကေနၿပီးေတာ့ သီးျခားကုမၸဏီတစ္ခုေထာင္ရ မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ အခ်က္ပါတဲ့အတြက္ အခုသီးျခားကုမၸဏီေထာင္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေနပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ္ပီတီအေနျဖင့္ မုိဘုိင္း ေငြေပးေခ်၀န္ေဆာင္မႈ (Mobile Money) အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ နည္းပညာပလက္ေဖာင္းကုိ တ႐ုတ္အေျခစုိက္နည္းပညာကုမၸဏီ Huawei ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သီးျခားကုမၸဏီတည္ေထာင္ကာ ဗဟုိဘဏ္မွ လုိင္စင္ရရွိပါက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစတင္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘လုိင္စင္ရဖုိ႔လုပ္ေနတယ္။ ရၿပီးတာနဲ႔ စလုိ႔ရၿပီေပါ့။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔မွာ ေအးဂ်င့္ေတြလည္း ရွာထားၿပီးၿပီ။ ကြၽမ္းက်င္သူေတြ လည္း ခန္႔ထားၿပီးၿပီ။ ၀န္ေဆာင္ မႈေတြစဖုိ႔ကေတာ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနပါၿပီ’’ ဟု ဦးသိန္းဟုတ္က ေျပာသည္။

အမ္ပီတီအေနျဖင့္ Mobile Money ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ရာတြင္ ကနဦးအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းေပၚမွ ေငြလႊဲသည့္၀န္ေဆာင္မႈကုိ စတင္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်၀န္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳ၍ အြန္လုိင္း Shopping မ်ားမွပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းအပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

Top News