တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ရွစ္လအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ေက်ာ္ကို ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားဟုဆို

တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးတြင္ ရွစ္လအတြင္း ရဲ အရာရွိမ်ား အပါအဝင္ အျခား အဆင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ေက်ာ္ကို ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမွဴးႀကီးေန မ်ိဳးက ေျပာသည္။

ရွစ္လအတြင္း အေရးယူခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘ႏွစ္ပြင့္ဆို တစ္ပြင့္ ေလ်ာ့သြားတာရွိတယ္။ လစာႏႈန္းေလ်ာ့တာရွိတယ္။ တစ္ ခါတေလက်ေတာ့လည္း ျပစ္ဒဏ္ က သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေန ထုတ္ တာရွိတယ္။ ထုတ္တာ နည္း တယ္။ ရဲတပ္သားဆိုရင္ သံုးလ ေလာက္ အခ်ဳပ္ခ်ရတာရွိတယ္’’ ဟု ရဲမွဴးႀကီးေနမ်ိဳးက ရွင္းျပ သည္။

အေရးယူခံရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသည္ ဒုရဲမွဴးတစ္ဦး၊ ဒုရဲအုပ္၊ ရဲအုပ္မ်ားအပါအဝင္ အျခားအဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ ဦးကို ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းျခင္း၊ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္း မ်ား ေၾကာင့္ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္မွ ရာသက္ပန္ထုတ္ပယ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အ ေနျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ တစ္လလွ်င္ တစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံု၍ ၎တို႔၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ ျပမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ရဲမွဴးႀကီးေနမ်ိဳးက ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ မသမာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိပါက ၁၉၉ သို႔ အခ်ိန္မေရြး ဖုန္းဆက္တိုင္ၾကား ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

Top News