သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းတြင္ သင္႐ုိးသစ္နည္းျပသင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသာ သင္ၾကားရန္ ၫႊန္ၾကား

စာသင္ယူေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား(ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမ တန္းတြင္ သင္႐ုိးသစ္ဆုိင္ရာနည္း ျပသင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကိုသာ သင္ၾကားမႈတာ၀န္ ေပးရန္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား သို႔ ၾသဂုတ္ေနာက္ဆုံးပတ္က ၫႊန္ၾကားထားသည္။

 အေျခခံပညာသူငယ္တန္း ႏွင့္ ပထမတန္းကို သူငယ္တန္း အေပါင္း ၁၂ တန္း (KG+12) စနစ္သစ္အရ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနျခင္း ျဖစ္ရာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ သင္ၾကားနည္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ နည္းျပသင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ သင္ၾကားမႈ တာ၀န္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္။ သင္တန္းမတက္ရေသး ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေအာက္တိုဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္း မ်ားတက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားသည္။


‘‘သင္႐ုိးသစ္သင္ေနတဲ့ အ တန္းေတြကို မတ္လကုန္ကစၿပီး ဗဟိုအဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ သင္တန္းေတြ ေပးထားၿပီး သားပါ။ ေက်ာင္းေတြက သူတို႔ ေက်ာင္းမွာ သူငယ္တန္းနဲ႔ ပထမ တန္းသင္မယ့္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ကို သင္တန္းလႊတ္ပါတယ္။ သင္ ႐ုိးသစ္က သင္တန္းတက္ထား သူပဲ သင္မွသင့္ေတာ္မွာမို႔ သင္ မယ့္ဆရာေတြကို မျဖစ္မေန သင္ တန္းေပးတက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သင္ေနတဲ့ ဆရာေတြေက်ာင္း ေျပာင္းတာ၊ ရာထူးတုိးတာ ရွိ သြားတာမ်ဳိးဆုိရင္ သူတို႔ေနရာ ဆက္သင္မယ့္သူေတြကို ေအာက္ တုိဘာမွာ သင္တန္းထပ္ေပးပါ မယ္’’ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံး လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္း စာသင္ခန္းမ်ားကို သင္တန္း ဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္ လည္း ဆရာ၊ ဆရာမအင္အားမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားေၾကာင့္ သင္တန္းမတက္ရေသးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းေနရေၾကာင္း အေျခခံပညာဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။

‘‘သင္တန္းဆင္းေတြနဲ႔ သင္ ဆုိေပမယ့္ သင္တန္းတက္ထား တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေျပာင္းသြား ရင္ သင္မယ့္သူမရွိရင္ ရွိတဲ့သူက အစားထိုးသင္ေပးရတာပဲ။ တခ်ဳိ႕ သူငယ္တန္းအခန္းေတြဆုိ ေက်ာင္းသားကမ်ားၿပီး ဆရာမ တစ္ေယာက္တည္း မႏုိင္ေတာ့လို႔ မိဘက၀င္ထိန္းေပးရတာေတာင္ ရွိတယ္။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ ႀကံဳေနရတဲ့ အေျခအေနပါ’’ဟု မိတၳီလာၿမိဳ႕မွ အလယ္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။

စနစ္သစ္၊ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေနေသာ သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမတန္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တတ္ေျမာက္ မႈကို စာေမးပဲြစစ္ေဆးရန္ မလို အပ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးပါက အ ေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္အတြင္း ၫႊန္ၾကားထားသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အ ေျခခံပညာက႑ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ သူငယ္တန္းအေပါင္း ၁၂ တန္း (KG+12) ပညာေရးအ ရ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္း (KG) ကို သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ျဖင့္ စတင္သင္ၾကားၿပီး အဆုိပါ သူ ငယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္း အသစ္ျဖင့္ ဆက္လက္သင္ၾကား ေနသည္။

Top News