အစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္မႈ ရပ္ဆုိုင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ BBC ႏွင့္ MNTV တို႔ အျပန္အလွန္ သတင္းထုတ္ျပန္

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္း ဖက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ထုတ္ လႊင့္ရာ၌ အစိုးရ  တားျမစ္ထား ေသာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား ပါဝင္၍ BBC ျမန္မာပိုင္းအစီ အစဥ္၏ သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္မႈ ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း MNTV ႐ုပ္သံလိုင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သ မားအုပ္စုကို ေထာက္ခံျခင္း၊ အား ေပးကူညီရာ ေရာက္ေစေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ ေဆာင္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားမွ ေထာက္ခံေရးသားျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ အားေပးလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိပါက အ ၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ႏွင့္အညီ    အေရးယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း  ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MNTV သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို ေလးစားလုိက္နာေသာအား ျဖင့္ ၎တို႔တြင္ ထုတ္လႊင့္ေန ေသာ BBC ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ ကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္၌ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘သတင္းေတြမၾကည့္ရဘူး ဆို နစ္နာတာေပါ့။ ျပည္သူေတြအ ေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ သတင္းေတြ သိ ခြင့္ဆံုး႐ႈံးတာေပါ့။ ဒီကိစၥေၾကာင့္ ရယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥ ေၾကာင့္ ဒီလိုထုတ္လႊင့္ခြင့္ ပ်က္ သြားတာက တျခားဗဟုသုတရ တာေတြပါ ၾကည့္႐ႈခြင့္ ဆံုး႐ႈံးသြား တယ္’’ ဟု ျပည္သူတစ္ဦးကေျပာ သည္။ ထို႔အျပင္ BBC ၏ ကမၻာ တစ္လႊားအစီအစဥ္ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး Francesca Unsworth က BBC မွ ထုတ္လႊင့္ေနေသာ အစီ အစဥ္မ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးတြဲတင္ ဆက္သည့္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားက ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ျဖတ္ ေတာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပရိသတ္မ်ား အၾကား ယံုၾကည္မႈ ပ်က္စီးေစ၍ BBC အေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္စြဲျဖင့္ ယမန္႔ ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

BBC ၏ ေန႔စဥ္သတင္းလႊာ ကို ယခုႏွစ္မတ္လကစ၍ျပသမႈ ျဖဳတ္ခ်န္ထားျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္ ၾကားထားရွိသည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သ ျဖင့္ MNTV ကို သတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ BBC ျမန္မာပိုင္း၏ ေန႔စဥ္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ယူ က်ဳဘ္ခ်န္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ တင္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ BBC ျမန္မာပိုင္း၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရခိုင္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သတင္းေဖာ္ ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ခဲ့သ ျဖင့္ ယင္းစာမ်က္ႏွာ၌ မွတ္ခ်က္ ေပးေရးသားမႈအခ်ိဳ႕ကို ပိတ္ပင္ ထားသည္။

BBC ေန႔စဥ္႐ုပ္သံအစီအ စဥ္ကို MNTV တြင္ ၂၀၁၄ ဧၿပီက စတင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္ၾကည့္ ႐ႈသူ ပရိသတ္ ၃ ဒသမ ၇ သန္းရွိ သည္။

More in News Section

Top News