ရာသီခ်ိန္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္၍ ရွမ္းရင္ကြဲသရက္သီးမ်ား ေဈးတက္

သရက္သီးရာသီခ်ိန္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္၍ ရွမ္းရင္ ကြဲသရက္သီးမ်ား ေဈးကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္မႈ နည္းလာကာ ေဈး ႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္။

ရွမ္းရင္ကြဲသရက္သီး ဇူလုိင္ ေဈးႏႈန္းသည္ ေသတၱာႀကီးတစ္လံုးလွ်င္ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔မွ ၁၃,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔အထိရွိၿပီး စက္တင္ဘာ ပထမပတ္အတြင္း ၁၇,၀၀၀ က်ပ္မွ ၂၅,၀၀၀ က်ပ္အထိ ေပါက္ေဈးရွိေၾကာင္း သီရိမဂၤလာ သရက္သီးဒိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။


ျမသေျပသစ္သီးပြဲ႐ံုပိုင္ရွင္ ဦးဆန္းဝင္းက ‘‘အသီးက ဒိုင္ဆီ မွာေတာင္ တစ္လံုးပ်မ္းမွ်ေဈး ၄၅၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ဒါ လက္ လီေရာင္းေဈး မဟုတ္ေသးဘူး။ ေနာက္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ဆုိရင္ သရက္သီး တုံးၿပီ’’ဟု ေျပာၾကား သည္။

ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာ ေသာ္လည္း ထြက္ကုန္နည္းပါး လာ၍ ေဈးတက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္း ရင္ကြဲသရက္သီးတုံးပါက သရက္သီးရာသီ ၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ရင္ကြဲသရက္သီး ေသတၱာ အႀကီးတစ္လံုးလွ်င္ သရက္သီး အႀကီးဆုိပါက အလံုးေရ ၇၀ မွ ၉၀ အထိပါဝင္ၿပီး သရက္သီး အရြယ္အစား ေသးငယ္ပါက ၁၃၀ ခန္႔အထိ ပါဝင္သည္။

ေစတနာသစ္သီးပြဲ႐ံုပိုင္ရွင္ ေဒၚတင္တင္လင္းက ‘‘ဒီတစ္ခါ ေဈးတက္တာက ရာသီဥတု ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

 ရင္ကြဲသရက္သီးမ်ားကို ျပည္တြင္းက ႏွစ္သက္စြာ ဝယ္ယူ စားသံုးၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ေရာင္း ခ်မႈသည္ စိန္တလံုးသရက္သီးကဲ့သို႔ တြင္က်ယ္မႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးရင္ကြဲ သရက္သီး ရာသီခ်ိန္သည္ ေမလအစပိုင္းမွ ဇူလုိင္လကုန္အထိျဖစ္ၿပီး ရွမ္းရင္ကြဲ သရက္သီးရာသီခ်ိန္မွာ ဇူလုိင္မွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ျဖစ္သည္။

 စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သရက္သီးထြက္ရွိမႈ ကုန္ဆံုးၿပီျဖစ္၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ သရက္သီး ဝင္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သရက္သီးဒိုင္မ်ား ကဆုိသည္။

Top News