ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အင္ဒိုႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၍ ရခိုင္အေရးေဆြးေႏြး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။(Fb.com/Ministry of Foreign Affairs Myanmar)

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မစၥစ္ရက္ႏိုမာဆူဒီသည္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊  တပ္ မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၍ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရး အဓိကထားေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အ တြင္း လိုအပ္သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ မ်ားကို အင္ဒိုနီးရွားက ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ေရရွည္နည္း လမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။


အင္ဒိုနီီးရွားႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ ႀကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳ ေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္း၊  ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ မစၥစ္ရက္ႏိုမာဆူဒီ သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လိႈင္ကုိ သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံုခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားမႈ အကူအညီေပးေရးကိစၥရပ္ မ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားမီဒီယာမ်ားတြင္ မစၥစ္ရက္ႏိုမာဆူဒီသည္ ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေန သည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ငါး ခ်က္ပါ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ျမန္မာအစိုးရထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး၏ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ ေပၚေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံ အားလံုးကို ခ်က္ခ်င္းတားဆီးေရး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအာဏာ ပိုင္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး မြတ္စလင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူအားလံုးကို အကာအ ကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ားမၾကာေသးမီက ျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး ဂ်ကာတာရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး ကို မီးေလာင္ဗံုးျဖင့္ ပစ္ေပါက္မႈ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။

More in News Section