တစ္အိမ္လွ်င္ ဝါးငါးပင္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ အစီအစဥ္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခုတြင္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္မည္

အညာေက်းလက္ရြာမ်ားတြင္ ၀ါးကိုအဓိကသုံးစဲြေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု − ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္း

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိ ေစေရး တစ္အိမ္လွ်င္ ဝါးငါးပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစီအစဥ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ခုတြင္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝါးစိုက္ပ်ိဳးေရး အသင္းဥကၠ႒ ဦးဝင္းေက်ာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


တစ္အိမ္လွ်င္ ဝါးပင္စိုက္ပ်ိဳး ေရး အစီအစဥ္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဝါးစိုက္ ပ်ိဳးေရးအသင္းက ဝါးငါးပင္စီျဖန္႔ ျဖဴးေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ကန္႔ဘလူ၊ ခင္ ဦး၊ ကြၽန္းလွ၊ ေကာလင္း၊ ဝန္းသို၊ ေရႊဘို စသည့္ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ခု တြင္ တစ္အိမ္လွ်င္ ဝါးငါးပင္စီျဖင့္ ဝါးပ်ိဳးပင္သံုးေသာင္းခန္႔ ျဖန္႔ေဝ ထားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးရွိအျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဝင္းေက်ာ္ဦးကေျပာသည္။

အသင္း ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္ ဝါးပင္ မ်ားႀကီးထြားလာပါက ေက်းလက္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ဝါး လက္မႈ သင္တန္းမ်ား၊ ဝါးပရိေဘာဂသင္ တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာေက်းလက္ ေနျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြရရွိေရး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘မိန္းကေလးေတြလည္း လက္မႈပညာေရာ၊ ေယာက္်ား ေလးေတြဆိုရင္လည္းစားပြဲေတြ၊ ကုလားထုိင္ေတြ လုပ္လို႔ရမယ္ ေပါ့။ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ သင္တန္းေတြ လုပ္သြားမယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစီအစဥ္က လမ္း ေဘးဝဲယာေတြကို ဝါးစိုက္ပ်ိဳးအ လွဆင္ဖို႔ပဲ၊ လမ္းေဘးဝဲယာဆို ေတာ့ မွ်စ္ပဲခ်ိဳးခ်ိဳး၊ ဝါးပဲခုတ္ခုတ္ အလုပ္တစ္ခုေပါ့’’ ဟု ဦးဝင္းေက်ာ္ ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဝါး စိုက္ပ်ိဳးေရးအသင္းက ဝါးငါးပင္ ျဖန္႔ျဖဴးထားေသာ္လည္း လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္တစ္အိမ္လွ်င္ ဝါး ၁၀ ပင္စီတိုး၍ ျဖန္႔ျဖဴးမည္ ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ မေကြးတိုင္း တို႔တြင္ပါ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ သည္။

ဝါးေတာမ်ားလည္ သာမန္ သစ္ေတာထက္ ေရကို ႏွစ္ဆထိန္း သိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဝါးတစ္႐ံုသည္ ၆ ကုဗမီတာပတ္လည္အတြင္းရွိ ေရေျမၾသဇာကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ ျခင္း၊ သစ္ေတာထက္ေအာက္ဆီ ဂ်င္ ၃၅ ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ ထုတ္လႊတ္ ေပးႏိုင္ျခင္း၊ သစ္ေတာတစ္ဟက္ တာထက္ ဝါးတစ္ဟက္တာက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ငါးဆခန္႔ စုပ္ယူေပးႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ဝါး ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူ မ်ားကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ဝါးသည္ စိုက္ပ်ိဳး ၿပီးပါက သံုးႏွစ္အတြင္း အသံုးျပဳ ႏိုင္၍ တြက္ေျခကိုက္သည့္ သယံ ဇာတတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲသား မ်ား ဝါးကိုသစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသကဲ့သို႔ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၌ လည္း အစိမ္းေရာင္းေရႊဟုတင္စား သတ္မွတ္ထားသည္။