ေႏွးသူက ေဘးကုိကပ္ေပးထားသည့္ ဓေလ့

(တစ္)

ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔ စပ္သည့္ အေနာက္ကမၻာကလူ တစ္ဦးကုိ ျပပါဟုဆုိလွ်င္အဂၤလိပ္ အမ်ိဳးသမီးမစၥစ္ရစ္ေဒးဗစ္ကုိပင္ ျပရလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဗုဒၶ ဘာသာနယ္ပယ္၌ ေနတစ္ဆူလ တစ္ပါး အလြန္ထင္ရွားသည့္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကဲ့ သုိ႔ေသာ က်မ္းျပဳပုဂၢိဳလ္ကပင္လွ်င္ ‘ပါဠိေဒ၀ီ’ဟူ၍ မစၥစ္ရစ္ေဒးဗစ္ကုိ ၫႊန္းဆုိခဲ့ရဖူးသည္ မဟုတ္လား။

မစၥစ္ရစ္ေဒးဗစ္တို႔ ပါဠိစာ ေပကြၽမ္းက်င္ပုံက စကားေျပာရာ ၌ပင္ ပါဠိဘာသာျဖင့္အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္၍ လယ္ တီေက်ာင္းတိုက္ထဲသုိ႔ ၀င္သည့္ အခါ လယ္တီေက်ာက္စာတိုက္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ထုိလယ္တီ ေက်ာက္စာတိုက္ထဲ၌ ေက်ာက္ စာအမ်ားအျပားရွိေနခဲ့ရာ ဗုဒၶ အဘိဓမၼာႏွင့္ပတ္သက္၍ မစၥစ္ရစ္ ေဒးဗစ္က ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိန္႔ႁမြက္ေျဖဆုိေတာ္ မူသည္က လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားျဖစ္ကာ ယင္းအေမးအေျဖ မ်ားကုိ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ တင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္ပါ သည္။

 

(ႏွစ္)

Mrs. Rhys Davids ကုိတ ခ်ိဳ႕က ရစ္ေဒးဗစ္၊ တခ်ိဳ႕က ရီးေဒး ဗစ္စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသံ ထြက္ၾကပါသည္။ စင္စစ္သူ႔မူရင္း နာမည္က Caroline Augusta Foley။ သုိ႔ေသာ္ ခင္ပြန္းသည္ Thomas William Rhys Davids ႏွင့္လက္ထပ္ၿပီးသည့္အခါ Mrs. Rhys Davids ျဖစ္သြားပါေတာ့ သည္။ နာမည္အျပည့္အစုံကမူ Caroline Augusta Rhys Davids။ လြယ္လြယ္ေခၚၾကစုိ႔ဆုိ လွ်င္ျဖင့္ ရစ္ေဒးဗစ္။

သူတို႔ဇနီးခင္ပြန္းႏွစ္ဦးစလုံး က ပါဠိစာေပပညာရွင္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။ ခင္ပြန္းသည္ကဆုိလွ်င္ လန္ဒန္၌ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ကပင္လွ်င္ Pali Text Society ေခၚ ပါဠိက်မ္း စာအသင္းကုိ တည္ေထာင္ထားခဲ့ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဇနီးခင္ပြန္းႏွစ္ဦး စလုံးအဂၤလိပ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား။ သူတို႔၏ အဓိက အလုပ္က ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိျခင္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိျပဳစုထားသည့္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ ဆုိင္ရာစာေပက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ရစ္ေဒးဗစ္ (Rhys Davids)ဟူ သည့္ အမည္က ေရွာင္၍မလြတ္။

 

(သုံး)

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကုိလုိနီေခတ္ တိုင္းရင္းသားပညာတတ္၊ ပညာ ရွင္မ်ားထဲတြင္ ဦးေရႊဇံေအာင္ဟူ ေသာအမည္က ထင္ရွားပါသည္။

စစ္ေတြဇာတိ။ ရခုိင္အမ်ိဳး သား။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွ ၀ိဇၨာ ဘြဲ႕ရခဲ့သူ။ ပညာအုပ္မွသည္ ယစ္ မ်ိဳးမင္းႀကီးအထိ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည့္လူတစ္ေယာက္။

ဆရာႀကီးဦးေရႊဇံေအာင္က ပါဠိစာေပက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿဗိတိသွ်ပါဠိ စာေပပညာရွင္ မစၥစ္ရစ္ေဒးဗစ္ ႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးပါသည္။

ဆရာႀကီးသည္ ပါေမာကၡ ဂ်ီဗန္း၏ ေလာဂ်စ္(Logic)က်မ္း ကုိ မီွျငမ္းကာ ယုတိၱေဗဒက်မ္းကုိ ျပဳစုခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဂန္းေနာ့၏က်မ္း ကုိ မွီျငမ္းကာ ႐ူပဒီပနီဟူသည့္ ႐ူ ပေဗဒက်မ္းကုိလည္း ျပဳစုခဲ့သူျဖစ္ ပါသည္။

ဆရာႀကီးဦးေရႊဇံေအာင္၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈထဲ၌ အဘိ ဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္းကုို အဂၤလိပ္ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိခဲ့မႈကမူ ပညာ ရွင္တို႔နယ္ပယ္၌ အမွတ္တရျဖစ္ စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ေလာက၌ ဗုဒၶ၏ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကုိ နိ ကာယ္အေနျဖင့္ခဲြေသာ္ ငါးမ်ိဳးရွိ ၿပီး ပိဋကအရခဲြေသာ္ သုံးမ်ိဳးရွိပါ သည္။ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာ ဟုဆုိၾကပါစုိ႔။

ဤ၌ အဘိဓမၼာ ခုနစ္က်မ္း တြင္ ဘုရားရွင္၏အဘိဓမၼာတို႔ကုိ အႏွစ္ခ်ဳပ္နားလည္ေစရန္အတြက္ ျပဳစုထားသည့္ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟ ဟူသည့္က်မ္းရွိပါသည္။ တခ်ိဳ႕က သၿဂႋဳဟ္ဟု လြယ္လြယ္ေခၚသည့္ က်မ္းပဲျဖစ္ပါသည္။

ယင္းကုိ ဆရာႀကီးဦးေရႊဇံ ေအာင္က အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ုျပန္ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ တုိက္ဆိုင္ပုံက ထုိ အခ်ိန္တြင္ လန္ဒန္ရွိ မစၥစ္ရစ္ေဒး ဗစ္တို႔၏ Pali Text Society က လည္း ထုိက်မ္းကုိ အဂၤလိပ္ဘာ သာသုိ႔ ျပန္ဆုိ၍ေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ သည္။

ဆရာႀကီးဦးေရႊဇံေအာင္က သူ၏ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္မူကုိ ပါဠိ က်မ္းစာအသင္း (Pali Text Society)သုိ႔ ပို႔လုိက္ပါသည္။ လန္ ဒန္ရွိ ဘာသာျပန္ပညာရွိ၊ ပညာ ရွင္မ်ား ဦးေရႊဇံေအာင္၏ပါဠိမွ အဂၤလိပ္သုိ႔ျပန္ဆုိမႈစာမူကုိ ၾကည့္ ကာ သူတို႔၏ဘာသာျပန္ အလုပ္ကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ၾကပါေတာ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ ဆရာႀကီး ဦးေရႊဇံေအာင္၏ ဘာသာျပန္ဆို ထားပုံက ပုိလည္းရွင္း၊ ပုိလည္း ေကာင္း၊ ပုိလည္းထိမိေနေသာ ေၾကာင့္ပါတဲ့။

ဤမွ်အထိ ေတာင္ေရး၊ ေျမာက္ေရး ေလွ်ာက္ေရးေနမိ သည္မ်ားထဲ၌ အဓိကေျပာလုိ သည့္အခ်က္က ထုိအခ်က္က ေလးသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

တကယ့္ပညာတတ္၊ ပညာ ရွင္၊ ပညာရိွတို႔၏ နယ္ပယ္၌အမွန္ တရားႀကီးစုိးပုံျဖစ္ပါသည္။ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ေသာအားထုတ္ထားမႈ အတြက္ သူ႕ေလာက္မေကာင္း သည့္မိမိက မည္သူ၏ၿခိမ္းေျခာက္ တိုက္တြန္းမႈမွမပါဘဲ ေနာက္သုိ႔ ဆုတ္ေပးလုိက္ျခင္း။
 


(ေလး)

ထားဖုိ႔ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ စိတ္တစ္မ်ိဳးဟု ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဆုိခ်င္ပါသည္။

ကုိယ့္လူက သိသိသာသာ ‘ေရွာ္’ေနပါလ်က္ အျခားေသာ ‘ေတာ္’သူတစ္ေယာက္ကုိ ေခါက္ ထားလုိက္ကာ ကုိယ့္လူကုိသာ အခြင့္အေရးေပးလုိက္သည့္ေလာ က။ 

ကုိယ့္လူက ရြက္ၾကမ္းေရက်ိဳ မွ်သာျဖစ္ပါလ်က္ အျခားေသာ ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႔မထင္ကုိ စင္ေနာက္သုိ႔ ပုိ႔ ကာ ကုိယ့္လူကုိသာ စင္ေပၚတြန္း တင္ ေပးလုိက္သည့္ ေလာက။ ကုိယ့္လက္ရာက ညံ့ၿပီး သူ႔လက္ ရာကသန္႔ပါလ်က္ သူ႔ကုိ ကြယ္ၿပီး ကုိယ့္ကုိ တည္ေပးလုိက္သည့္ ေလာက။

သုိ႔ႏွယ္ ထုိ႔ႏွယ္ေသာ ေလာ က၌ ကုိယ့္ဘာသာျပန္ကညံ့ၿပီး ဦး ေရႊဇံေအာင္က ခံ့ပါသည္ဟုဆို ကာ မိမိတို႔၏လက္ရာကုိ ေနာက္ ဆုတ္လုိက္သည့္ Pali Text Society ေခၚပါဠိက်မ္းစာအသင္း က ပညာရွင္တို႔၏ ႏွလုံးသားကုိ ကြၽန္ေတာ္မေလးစားဘဲ မေနႏုိင္ ပါ။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရြ႕လ်ား စက္ေလွကားျဖင့္ ခရီးသြားသည့္ အခါ ေနာက္မွ အျမန္ေျခလွမ္းႏွင္ လာသူတို႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ကုိယ္က ညာဘက္အစြန္သုိ႔ ကပ္ ေပးထားသည့္ ဓေလ့မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါ သည္။ ကုိယ့္ထက္ေတာ္သူကုိ ေက်ာ္ခြင့္ေပးလုိက္သည့္ ယဥ္ ေက်းမႈ။ ကုိးလုိးကန္႔လန္႔ႀကီးရပ္ ကာ လမ္းကုိ မပိတ္ဆုိ႔ထားၾက စတမ္း။ ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရး သူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

Top News