တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အိမ္ခန္းရရွိေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္

တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အိမ္ ခန္းရရွိေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ ရပ္ကို တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က ေကာက္ယူမည္ဟု အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္မွ ကထိက
ဦးလႈိင္တင့္က ေျပာသည္။


အဆင့့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အိမ္ခန္းမ်ား စီစဥ္ေပးထားေသာ္ လည္း ဆရာ၊ ဆရာမတိုင္း အိမ္ ခန္းမရရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိ ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကဆိုသည္။

ေနထိုင္ရန္ အိမ္ခန္းမရရွိ ေသးသည့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာ မမ်ား၏ စစ္တမ္းကို စတင္ေကာက္ယူရန္ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆရာမ်ား သမဂၢ႐ံုးခန္း တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ ယူၿပီးပါက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္ တင္မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီထံ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ရန္ကုန္က ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြက အဓိကက ေနေရးထုိင္ေရး အခက္အခဲႀကံဳရတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမတိုင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ေပး တဲ့ အိမ္ခန္းမရဘူး။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက  ကိုယ္ရတဲ့လခ နီးပါးအ ျပင္မွာ အိမ္ငွားေနရတယ္။ အိမ္ ခန္းေလွ်ာက္တဲ့သူေတြရွိတယ္။ ေလွ်ာက္ေပမယ့္ မရဘူး။ ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြကေကာ ဘယ္ ေလာက္ရွိသလဲေပါ့။ ဝန္ႀကီးဌာနဘက္ကေကာ အေရအတြက္ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္လဲ။ ဒါေတြ ခ်ိန္ဆ ႏိုင္ဖို႔ စစ္တမ္းေကာက္ေပးတဲ့ သ ေဘာပါ’’ ဟု ကထိကဦးလႈိင္တင့္ ကေျပာသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အ ဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနေအာက္ ရွိ နည္းျပမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အဆင့္အ ထိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ အိမ္ခန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားေနထိုင္ ခြင့္ျပဳထား ေသာ္လည္းလံုေလာက္ မႈမရွိဘဲ ဆရာ၊ဆရာမ အခ်ိဳ႕သာ ေနထိုင္ခြင့္ရေနသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြ သူတို႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ညီတဲ့အိမ္ခန္းေတြ ရရွိေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ပါ။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္က လည္း အက်ပ္အတည္းေတြရွိတာ ေပါ့။ ဒါေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႔ရရင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာပါ’’ ဟု ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားသမဂၢ ကထိက ဦးၾကည္ထင္ေပၚကေျပာ ၾကားသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္တြင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီ ေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ၁၃၃ ခုရွိေသာ္လည္း တကၠသိုလ္တိုင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ေနအိမ္မ်ားေဆာင္ ရြက္မေပးႏိုင္ေသးဟု ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားထံမွ သိရသည္။

Top News