ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ညေနပိုင္းသင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္

ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၏ ညေနပိုင္းဘာသာ စကားသင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီကစတင္၍ http://www.yufl.edu.mm/chrd သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါတကၠသိုလ္ကေၾကညာထားသည္။


ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဌာန အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ ညေနပိုင္းသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဘာသာစကားသင္ တန္းမ်ားသို႔ တကၠသုိလ္၀င္စာေမး ပဲြ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ ထားႏုိင္ကာ အီးေမးလ္အေကာင့္ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး သင္တန္းသားဦး ေရ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ညေနပိုင္းသင္တန္းကို အြန္ လိုင္းက ေခၚမယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါ တယ္။ အေသးစိတ္ကုိ သတင္းစာ မွာ ထည့္ေၾကညာထားပါတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠ သိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းသင္တန္းမ်ားကို ရန္ ကုန္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ တြင္ အပတ္စဥ္ တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ေသာၾကာ ညေန ၅ နာရီ မိနစ္၂၀မွ ည ၇ နာရီအထိ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းၿပီးဆံုး ေၾကာင္း လက္မွတ္(Certificate)  ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရ ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြေအာင္လက္မွတ္ မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ (သို႔မဟုတ္) အမွတ္စာ ရင္း မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ (သို႔မဟုတ္) ဘဲြ႕လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ ဓာတ္ပံု သံုးပံုတို႔ကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ႏွင့္ ၂၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံ ျခားဘာသာတကၠသိုလ္သို႔ လူ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္တင္ျပရ မည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ ညေနပိုင္းဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားကိုဦးရာလူ စနစ္ျဖင့္ လက္ခံခဲ့ၿပီး လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားျပား၍ အြန္ လိုင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္စနစ္ ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္  သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္း သည္ သင္တန္းကာလ သံုးလျဖစ္ ၿပီး က်န္ဘာသာစကားသင္တန္း မ်ားမွာ ေျခာက္လသင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠ သိုလ္ (ရန္ကုန္)၌ ညေနပိုင္းဘာ သာစကားသင္တန္းမ်ားကို ၁၉၉၇ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ သည္။

Top News