ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား ေဆးမေသာက္ပါက ေျခလက္ျဖတ္ရျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္

အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ၃၁၈,၀၀၀ ၏ ေဆးမွတ္တမ္း မ်ားကို အေျခခံ၍ ေလ့လာရာတြင္ ေဆးမေသာက္ဘဲေနေသာ ေရာဂါသည္မ်ားသည္ ေျခလက္ျဖတ္ေတာက္ရျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္းႏွင့္ အသက္ေသဆံုးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။


အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား၏ ၃၇ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ေဆးမေသာက္ဘဲေနၿပီး တစ္ရက္စီအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးကို ေသာက္ရန္ မည္သည့္ေဆးကို ေသာက္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ အႏၲရာယ္မရွိဟု မၾကာ ခဏ ထင္မွတ္ေနၾကေသာ္လည္း ယင္းေရာဂါသည္ ငုပ္လွ်ိဳးေန ေသာ လူသတ္ေကာင္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိ ေပးထားသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား ေဆးဝါးေသာက္သံုးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ ေၾကာင့္ ဆိုးရြားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။

ေဆးကုသမႈမခံယူေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားသည္  မ်က္စိ ကြယ္ျခင္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ေျခႏွင့္လက္တို႔ ျဖတ္ ေတာက္ပစ္ရျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ရွိသည္။

ေသြးထဲတြင္ပါဝင္ေသာ သၾကားဓာတ္ပမာဏကို ခႏၶာကိုယ္ က မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျဖစ္ေသာ အေျခအေနကို အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါဟုေခၚသည္။

ထို႔အျပင္ ေသြးထဲရွိ သၾကားဓာတ္ပမာဏ ပံုမွန္မလုပ္ေသာ္ လည္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ မျမင့္မားေသးေသာ အေျခအေနကို ဆီးခ်ိဳေရာဂါအႀကိဳလကၡဏာအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

အမ်ိဳးအစား-၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ား၏ သရက္ရြက္မွအင္ဆူလင္ဟုေခၚေသာ ေဟာ္မုန္းကို ထုတ္လုပ္ေသာ္လည္း ဆဲလ္မ်ား အသံုးျပဳသင့္သေလာက္ မသံုးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေသြးထဲ တြင္ သၾကားဓာတ္ ပိုမ်ားလာရသည္။         

—Ref: Daily Mail

Top News