ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေတာင္းခံ

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၁၈ ျဖည့္ စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ ကမ္းၿပိဳကာ ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ သန္း ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ထပ္မံတင္ျပ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးဦးစီးဌာန(မႏၲေလး) ဒု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ သန္းက ေျပာသည္။

‘‘ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြမွာ ေက်း ရြာေျခာက္ရြာ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေတာင္း ထားတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္သန္း က ေျပာသည္။

ကမ္းၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ပြားေန ေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးစဥ့္ ကူးၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသာရြာ၊ ဆင္ေသ ရြာ၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မွ ဖရဲကြၽန္း  အေရွ႕ရြာႏွင့္ အေနာက္ရြာ၊ ငါန္း ဇြန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရကၡဒီပေက်းရြာ၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မွ အုတ္ကြၽတ္ဖုိ ေက်းရြာတုိ႔တြင္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္သန္း ၁,၄၀၀ တင္ျပေတာင္းခံထား ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

ခြင့္ျပဳပါက ကမ္းၿပိဳကာ ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကုိင္ ရန္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ တင္ဒါ ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ ပုိင္း၌ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္မည္ ဟုဦးေက်ာ္ျမင့္သန္းကဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ တုိင္းအစုိးရ၏ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာတြင္ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ စဥ့္ ကူးၿမိဳ႕နယ္မွ  ေက်းရြာႏွစ္ရြာ၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္မွ ေလးရြာ၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ႏွစ္ရြာ၊ ျမင္း ၿခံၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ရြာ၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕ နယ္မွတစ္ရြာ၊ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာႏွစ္ရြာတို႔ တြင္ က်ပ္သန္း ၃,၀၀၀ ခန္႔သုံးစြဲကာ ကမ္းၿပိဳကာ ကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕သည္ ႏွစ္စဥ္ကမ္း ၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမစ္ကမ္း ၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္းရွိ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ တ ေကာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ နယ္ စဥ့္ကူအထိ ေရမုိင္ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ရွည္လ်ားသည္။

Top News