ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မည့္သူမ်ားကို အခ်ိန္မီဟန္႔တားအေရးယူရန္ သမၼတၫႊန္ၾကား

ရခိုင္အေရးႏွင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး)

ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မည့္သူ မ်ားကို အခ်ိန္မီ ဟန္႔တားႏုိင္ေရး၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္ စြာ အေရးယူရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ယမန္ေန႔က ၫႊန္ ၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ႏွစ္နာရီၾကာ ျပဳလုပ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိး ေရးဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနား၌ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈ အစြန္းေရာက္သူမ်ားက ဆူပူမႈ ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ဟန္႔တားေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ရခုိင္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအ နားသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုသမၼတႏွစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္ မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီး၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ သမၼတ႐ံုး ဒု ၀န္ႀကီးတို႔ တက္ေရာက္သည္။ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး သည္ ARSA အစြန္းေရာက္ အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္း ဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ သတင္း ႏွင့္မလုိ လားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ ေပၚေစေရးဆုိင္ရာ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ကုိ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္သတိ ရွိကာ မလုိလားအပ္သည္မ်ား ျဖစ္ လာမည္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး ထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက တစ္ဖက္တြင္လည္း  ျပည္သူမ်ားအၾကား စုိးရိမ္ပူပန္ မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ  ထိပ္ပုိင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားက လံုၿခံဳေရး အေျခအေနမ်ားကုိ အားလံုး၀ုိင္း ၀န္းညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သည္မ်ား  ကုိ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္  နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး ပ်က္စီးေနသည့္ ေနရာ၌ အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပဳျပင္ျခင္း  ႏွင့္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရန္ က်န္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားကုိ အဆင့္မီ လံုၿခံဳစြာ အျမန္ဆံုးကာရံျခင္းတုိ႔ကုိ  ခ်က္  ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လုိအပ္ သည့္ ဘ႑ာေငြကုိ အစုိးရက ခ်က္ ခ်င္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္တုိ႔က ေဆြးေႏြးသည္။

ထုိ႔အျပင္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုး လံုၿခံဳမႈ အားနည္းသည့္ေနရာမ်ား တြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား လံု ေလာက္စြာ တုိးျမႇင့္ခ်ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၌ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဘာ သာ၊ လူမ်ဳိးမခဲြျခားဘဲ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေနၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ  ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအခမ္းအနားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္မွအပ ကာလံုတြင္ပါ၀င္သည့္ က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးတက္ေရာက္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀း(ကာလံု)ကို တစ္ႀကိမ္မွ် ေခၚဆုိျခင္း မရွိေသးဘဲ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အထူးအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္က ဒုသမၼတႏွစ္ဦးမွအပ ကာလံုတြင္ပါ၀င္ေသာ က်န္ပုဂၢိဳလ္ အားလံုးတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

       ထို႔အျပင္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ယမန္ေန႔ညတြင္ အခ်က္ငါးခ်က္ပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အထက္ပါ အခမ္းအနားတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္။

 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေနာက္ဆံုးအခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္းေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရး သတိရွိေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႔သည္ အဓိက အက်ဆံုး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားအားလံုးက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား ကူညီပံ့ပုိးေပးရန္ အသိေပး တုိက္တြန္းထားသည္။

အစုိးရက ယင္းကဲ့သုိ႔ ထုတ္ ျပန္သည့္ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မက္ ဆင္ဂ်ာမွ တစ္ဆင့္ ‘ဂ်ီဟတ္ကုိ ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ထား လဲ’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာရွည္တစ္ ေဆာင္ကုိ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ျပန္ မွ်ေ၀ေပးရန္  ျဖန္႔ခ်ိသည့္စာမ်ား  ေပၚထြက္ခဲ့သည္။  မည္သူ႔ထံမွ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္ကုိ မသိရွိ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဗုဒၶ ဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ ဘာသာ ၀င္မ်ားအၾကား အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စက္တင္ ဘာ ၆ ရက္ ညေနတြင္ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူ မ်ားက သံုးသပ္ထားၿပီး ျပည္သူ မ်ားက နားမေယာင္ဘဲ သတိျပဳ ၾကရန္ ၎တို႔ကအႀကံျပဳသည္။

More in News Section

Top News