တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ေခ်းေငြသက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေပးမည္

ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေသာ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ရွိ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလကို လက္ရွိ ၁၀ ႏွစ္အစား ၁၅ ႏွစ္အ ထိ တိုးျမႇင့္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္ ယခုႏွစ္ အတြင္း စီစဥ္ေနသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီး ဌာနက ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေခ်းေငြသက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘တတ္ႏိုင္သမွ် ေခ်းေငြ သက္တမ္းကို တိုးဖို႔ စီစဥ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ အခု ေနာက္တစ္ဆင့္ ၁၅ ႏွစ္ကို ဒီႏွစ္ထဲမွာ ေပးႏုိင္ ေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူေတြ အိမ္ရာ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔နည္းလမ္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေနပါတယ္’’ဟု ဦး၀င္းေဇာ္ က ဆုိသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေငြစုေဆာင္းထားသူမ်ား သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦး စီးဌာနက အသုတ္လိုက္ေရာင္းခ် သည့္ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လက္ရွိ ၌ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ အိမ္ခန္း ၆၀၀ ကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒုတိယအသုတ္အေနျဖင့္ အိမ္ခန္း ၆၀၀ကို ထပ္မံေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါဘဏ္၌ အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေငြစုေဆာင္း ထားသူ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဘဏ္ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ အိမ္ရာ ၀ယ္ယူျခင္းကို ဘဏ္က ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း စိုက္ထုတ္ေခ်းကာ အိမ္ခန္း၀ယ္ယူသူက ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း စတင္ေပးသြင္း၍ လစဥ္ အရစ္က် စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

လစဥ္ ၀င္ေငြ က်ပ္သုံးသိန္းေက်ာ္ရွိ႐ံုျဖင့္ အရစ္က်ေပးသြင္း၀ယ္ယူႏုိင္မည့္အျပင္ ပံုမွန္လစဥ္၀င္ေငြက်ပ္ သံုးသိန္းေအာက္ရွိသူမ်ားလည္း ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ယင္းဘဏ္က စီစဥ္ေနသည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီး ဌာနက လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကေနာင္၊ ေရႊလင္ဗန္း၊ က်န္စစ္သား၊ ယုဇန အစရွိေသာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ မ်ားကို ယင္းဘဏ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

မၾကာမီ ျပင္ပတြင္ ပုဂၢလိက ေရာင္းခ်ေနသည့္ လူေနတုိက္ခန္းလံုးခ်င္းအိမ္အားလံုးကို ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ ကူညီေပးမည့္အစီအစဥ္လည္း ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၁၃၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ထုတ္ ေခ်းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို အစိုးရအပါအ ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက စုစည္း၍ ၂၀၁၄ တြင္စတင္တည္ေဆာင္ခ့ဲသည္။

Top News