မြန္ႏွစ္ပါတီမွ ပါတီ၀င္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ဟုဆို

ပါတီတြင္းစည္းလံုးမႈရွိေရး မြန္အမ်ိဳးသားပါတီညီလာခံ ျပဳလုပ္မည္

မြန္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္း ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေရးၿမိဳ႕ နယ္ ဖာလိန္ေဒသမွ မြန္အမ်ဳိး သားပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ပါတီ၀င္ႏွစ္ရာ ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ၿပီဟု မြန္အမ်ဳိး သားပါတီေရးၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အ မႈေဆာင္ဒုဥကၠ႒ ႏုိင္လင္က ေျပာ ၾကားသည္။


‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖာလိန္ေဒသ က်ေတာ့ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ေတာ့ ႏုတ္ထြက္တယ္။ ဖာလိန္ ေဒသတစ္၀ုိက္အကုန္လုံး ႏုတ္ ထြက္ၾကတယ္။ အေပၚကပါတီ ႏွစ္ခု သူတုိ႔မညီၫြတ္ၾကလို႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔နယ္က လူေတြက်ေတာ့ ဘာမွမသိ ဘုမသိနဲ႔ အကုန္လုံးခံ ေနၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ႏုတ္ထြက္လုိက္တယ္’’ ဟု ႏုိင္လင္က ပါတီမ်ားမွ ႏုတ္ ထြက္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္း ျပသည္။

အလားတူ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ က က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြန္အ မ်ဳိးသားပါတီမွ ပါတီ၀င္ ၆၃ ဦး ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ မြန္ ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါ တီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္ မီကတည္းက ႏွစ္ဖက္ပါတီကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ မြန္သံ ဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္လူမႈအဖဲြ႕အ စည္းမ်ားက ႀကိဳးစားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေပါင္းစည္းႏုိင္ ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဖာလိန္ေဒသမွ ပါတီ၀င္မ်ား ႏုတ္ထြက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ 7Day Daily သတင္းစာက စက္ တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ မြန္အမ်ဳိး သားပါတီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ႏုတ္ထြက္ စာမ်ား လက္ခံရရွိျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္စုိးျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီ ပါတီသုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္ မရရွိေပ။

မြန္ပါတီႏွစ္ခုမွ ႏုတ္ထြက္ သြားသူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ပယ္ခံထား ရသူမ်ားအပါအ၀င္ မြန္သံဃာ ေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ပါ၀င္ကာ ရာမညအင္အား စုအဖဲြ႕ဟူ၍ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံေရးပါ တီအသစ္တစ္ခု ထူေထာင္မည္ မဟုတ္ဟု ျငင္းဆိုထားၿပီး ပါတီေပါင္းစည္းႏုိင္ေရးကူညီေဆာင္ ရြက္မည္ဟု အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ရာဇာ က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ မြန္အမ်ဳိးသားပါ တီသည္ ၅၃ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ရာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ႏွစ္ေနရာအႏုိင္ရရွိသည္။

မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိက ေရစီပါတီကမူ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာ အႏုိင္ရရွိ သည္။

ပါတီတြင္း ညီၫြတ္မႈရရွိ ေစရန္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အ ေနျဖင့္ ပါတီညီလာခံကို ၂၀၁၈ ပထမေျခာက္လအတြင္း ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အ ဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ပါတီအတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ကုစားႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။

ပါတီညီလာခံအတြက္ ပါတီ တြင္းအစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ရပ္ေက်းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အ လိုက္ ညီလာခံမ်ားကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည္ဟု ႏုိင္စုိး ျမင့္က ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံကို ၂၀၁၅ က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပံုမွန္ငါးႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ က်င္းပမည္ဆုိပါက လာမည့္၂၀၂၀ မွသာ က်င္းပရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၂၀ တြင္ က်င္းပပါက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနမည္ျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

More in Politics Section

Top News