မဂၢနီဆီယမ္ျဖည့္စြက္ေဆး ေန႔စဥ္ေသာက္သူမ်ား တစ္လအတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းလာႏိုင္

မဂၢနီဆီယမ္ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား ေန႔စဥ္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ တစ္လအတြင္း ေသြးတိုး သိသိသာသာက်ၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ေသြးတိုးေရာဂါ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ မဂၢနီဆီယမ္ျဖည့္ စြက္ေဆးမ်ားေသာက္သံုးရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား က အႀကံေပးထားသည္။


အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ မဂၢနီဆီယမ္ျဖည့္စြက္ေဆးတစ္လံုးစီ ေန႔စဥ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ တစ္ လမွ်ၾကာၿပီးေနာက္ ေသြးတိုးက်ကာ ေသြးလည္ပတ္မႈ အားေကာင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေသြးတိုးေရာဂါ ခံစားေနရသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) ယင္းေရာဂါျဖစ္ ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ား မဂၢနီဆီယမ္ျဖည့္စြက္ေဆးေသာက္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာပညာရွင္မ်ားက အစိမ္း ေရာင္ဟင္းရြက္မ်ား၊ ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ အေစ့အဆန္မ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ မဂၢနီဆီယမ္ပမာဏကို ျဖည့္တင္းႏိုင္သည္ဟုေျပာသည္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္ သတၱဳဓာတ္ပမာဏ လြန္ကဲပါက ဝမ္းေလွ်ာ ျခင္း အပါအဝင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ မဂၢနီဆီ ယမ္က ေသြးတိုးကို သိသိသာသာေလ်ာ့က်ေစသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို အင္ဒီယားနားတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ျပဳလုပ္ၿပီး လူ ၂,၀၂၈ ဦး ပါဝင္ကာ ေလ့လာမႈ ၃၄ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၃၀၀ မီလီဂရမ္ မဂၢနီဆီယမ္ ျဖည့္စြက္ေဆးကို ေန႔စဥ္တစ္လအ ထိ ေသာက္ေပး႐ံုျဖင့္ ေသြးတိုးက်ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာ ဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသူမ်ား ေသာက္သံုးသင့္သည္။

ယခုေလ့လာမႈကို Hypertersion ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္ အသက္ (၁၉) ႏွစ္ႏွင့္ (၆၄) ႏွစ္ၾကားအရြယ္ အမ်ိဳးသားမ်ား သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ မဂၢနီဆီယမ္ ၃၀၀ မီလီဂရမ္ ေသာက္သင့္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၂၇၀ မီလီဂရမ္သာ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခႏၶာကိုယ္က လိုအပ္ေသာ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ကို အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းရြက္မ်ား၊ ငါး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ သစ္သီးေျခာက္ႏွင့္ အေစ့အဆန္ မ်ားမွလည္း ရရွိႏိုင္သည္။                        

—Ref: Daily Mail