တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာ့ဆန္ကုိ ေစ်းတိုးျမႇင့္၀ယ္ယူ

ဆန္ပြဲ႐ုံတစ္ခုတြင္ ဆန္အိတ္မ်ားကို ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက ဗီယက္ နမ္နယ္စပ္မွ ဆန္တင္သြင္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမူဆယ္ နယ္စပ္မွ ဆန္ကုိေစ်းတုိးျမႇင့္၍ ၀ယ္ယူလာေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္ကုန္သည္ဦးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားသည္ ယခင္က ဗီယက္နမ္နယ္စပ္မွ ဆန္ကုိ ပမာဏမ်ားစြာတင္သြင္း ေနေသာ္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္ အစုိးရ၏ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ ကုိ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းတုိးျမႇင့္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူ ဆယ္ၿမိဳ႕မွ ဆန္ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ ကုန္သည္မ်ားက စက္တင္ဘာလဆန္းကစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ငါးယြမ္ (က်ပ္တစ္ေထာင္ ခန္႔)ေစ်းတုိးေပး ၀ယ္ယူေနေၾကာင္း ဦးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ေႏြရွယ္ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၄၅ ယြမ္ (က်ပ္ ၃၀,၀၀၀ နီးပါး) ေစ်းရွိ ေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တ​႐ုတ္ကုန္ သည္မ်ားက မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးဇုန္မွ တစ္ရက္လွ်င္ ဆန္အိတ္ေလးေသာင္းေက်ာ္ငါး ေသာင္းၾကား ၀ယ္ယူေနသည္။ ျပည္တြင္းမွ မူဆယ္နယ္စပ္သုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔မႈသည္လည္း တစ္ရက္ လွ်င္ အိတ္ေရငါးေသာင္းခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ရန္ကုန္မွမူဆယ္သုိ႔ ဆန္တင္ပုိ႔ေနသည့္ ကုန္သည္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ငါးလေက်ာ္ အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္၁ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ တင္ပုိ႔ထားၿပီး တစ္၀က္ေက်ာ္က မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ထားေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႔ဆန္ တင္ပုိ႔ရာတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွစ္ မ်ိဳးစလုံးျဖင့္ တင္ပုိ႔ေနၿပီး ပင္ လယ္ေရေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပုိ႔မႈ တုိးလာျခင္းေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာ ႏွစ္ငါးလေက်ာ္အတြင္း ျပည္တြင္း ဆန္ၾကမ္းတစ္အိတ္ ေစ်းႏႈန္းက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္လာ သည္။

Top News