နည္းပညာ

အမ္ပီတီ၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆိုင္း

 ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကြန္ရက္ကို အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Face-book Flex ဝန္ေဆာင္မႈကို စက္ တင္ဘာ ၉ ရက္္က စတင္ကာ အသံုးျပဳခြင့္ရပ္တန္႔ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) က ေၾကညာသည္။ 


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္းသည္ Facebook Flex ဝန္ ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၆ ဇြန္လတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ပ႐ိုမုိး ရွင္းအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး အပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအရ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ အသံုးျပဳခြင့္ ေပးမည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္တန္႔ျခင္းျဖစ္ သည္။ 

Facebook Flex ဆိုသည္မွာ ဓာတ္ပုံႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ား ေဖာ္ျပျခင္းၾကည့္႐ႈျခင္းမွအပ စာတိုဖတ္႐ႈ ျခင္းႏွင့္ က်န္ရွိေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ‘‘ပ်င္းလို႔ စာပဲဖတ္ခ်င္တဲ့ အခါ ဒီဝန္ေဆာင္မႈက ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပခဲ့တယ္’’ ဟု FacebookFlex အသံုးျပဳသူ  ကိုမင္းမင္းက ေျပာသည္။ 

အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္ တန္႔ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တာဝန္ရွိ သူမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေသာ္လည္း အတိအက် ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္မည္ဟုသာ ေျဖၾကား သည္။ 

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ ငန္း၏ေဆြသဟာဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူထားသူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ အသံုးျပဳသည့္အခါ DataMode ႏွင့္ Free Mode ကို အလိုအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Free Mode ႏွင့္အသံုးျပဳသည့္အခါ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 

Facebook Flex ကို ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက စတင္ မိတ္ဆက္စဥ္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈ သည္ အျခားေသာေအာ္ပေရတာ မ်ား၏ ေစ်းကြက္ႏွင့္ Start Up ကုမၸဏီမ်ား၏အသစ္အဆန္းတီ ထြင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစ ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

Top News