က်န္းမာလိုသူတိုင္း ေရွာင္ရွားရန္ လိုအပ္ေသာ အေလ့အထမ်ား

ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံမ်ားေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ အဝလြန္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါႏွင့္ အျခားေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြား ႏိုင္သည္။

ယင္းေရာဂါမ်ားကို ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲ ျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး လူတိုင္းက်န္းမာေစေရး ေရွာင္ရွားရန္လိုသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အေလ့အထမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

အရက္ကို မထိန္းႏိုင္မသိမ္းႏိုင္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ သည္။


လံုေလာက္ေသာ အိပ္စက္ခ်ိန္မရွိျခင္း၊ အိပ္ရာထဲတြင္ စား ေသာက္ေလ့ရွိျခင္း၊ အိပ္ရာမဝင္မီဖုန္း (သို႔မဟုတ္) တီဗီၾကည့္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ နံနက္စာမစားဘဲ ေနေလ့ရွိျခင္း၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားမေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ပ႐ိုတိန္းဓာတ္ မလံုေလာက္ျခင္း၊ ဆီျဖင့္ေၾကာ္ထားေသာ သေရစာမ်ားစားျခင္း ေန႔စဥ္ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စားသံုးမႈ နည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ သည္။

ေရေသာက္နည္းျခင္း၊ အခ်ိဳရည္ေသာက္သံုးမႈမ်ားျခင္း၊ အိပ္ စက္ခ်ိန္ပံုမွန္မရွိျခင္း၊ အစားအစာမ်ားတြင္ ဆီမ်ားလြန္းျခင္း၊ အစား အစာကို အၿမဲမျပတ္စားေသာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဆိုး က်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

မလိုအပ္ဘဲ ျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္း၊ အစားအစာ ကို ေၾကညက္ေအာင္ ဝါးမစားျခင္း၊ အစားအစာတြင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားလြန္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ျခင္း၊ အခ်ိဳအစားမ်ားလြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

ကုိယ္လက္သန္႔စင္ျခင္း၊ သြားပံုမွန္တုိက္ျခင္း၊ လိမ္းထားေသာ မိတ္ကပ္မ်ားကို သန္႔စင္ၿပီးမွ အိပ္ရာဝင္ျခင္းတို႔သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုက္နာသင့္ေသာ အေလ့အထမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အစာစားၿပီးၿပီးခ်င္း အိပ္စက္ျခင္း၊ ေနထုိင္ရာေနရာ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း၊ ဆံေကသာအတြက္ ဓာတုပါဝင္ေသာ ထုတ္ကုန္ မ်ား သံုးစြဲမႈမ်ားလြန္းျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားလြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။            

—Ref: TOI

Top News