ျပည္တြင္းလက္က်န္နည္းေန၍ ၾကက္သြန္နီ ေစ်းတက္

ၾကက္သြန္နီေစ်းသည္ ႏွစ္လအတြင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္လာသည္။ (ဓာတ္ပံု − 7Day)

 ျပည္တြင္းတြင္  ၾကက္သြန္နီလက္က်န္ နည္းပါးေနျခင္း ေၾကာင့္ ႏွစ္လအတြင္း ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္း ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးခင္ဟန္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၾကက္သြန္နီ စတင္စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္က ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထား သည့္ ၾကက္သြန္နီစုစုေပါင္းပမာ ဏ၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ပ်က္စီးခဲ့ သည္ဟု ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မွ ၾကက္သြန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးၾကက္ သြန္နီအသစ္ေပၚရန္ ႏွစ္လခန္႔လုိေသးေသာ အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းလက္က်န္ နည္းပါးေနသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ဟန္ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ျပည္တြင္း ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းသည္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္၌ တစ္ပိႆာလွ်င္ ၂,၁၀၀ က်ပ္ခန္႔အျမင့္ဆံုးေစ်းရွိၿပီး ဇူလိုင္လလယ္က တစ္ ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁,၄၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့ သျဖင့္ ႏွစ္လအတြင္း တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀ ခန္႔ေစ်းတက္လာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ၾကက္သြန္နီ လက္က်န္သည္ ပိႆာခ်ိန္ သိန္း ၁၀၀ ခန္႔သာက်န္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္လစာ စားသံုးမႈ လံုေလာက္သည္ဟု ၾကက္သြန္ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းသည္။

ၾကက္သြန္နီေစ်း ေကာင္းေနသျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာတြင္အသစ္ေပၚမည့္ မုိးၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူမ်ားက ေစ်းေကာင္းရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ၾကက္သြန္နီကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားသည္။

Top News