မႏၲေလး-ေတာင္ငူရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးကာ ဖယ္ရွားမည္ဟုဆို

ရထားလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပုံ−စည္သူလင္း)

ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္စီမံကိန္းတြင္ မႏၲ ေလး-ေတာင္ငူရထားလမ္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္လူေနအိမ္ မ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးကာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမည္ဟု ျမန္မာ့မီးရ ထား အထက္ျမန္မာျပည္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို ဂ်ပန္ ေခ်းေငြျဖင့္ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ JICA တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္  ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းစတင္ပါက လြတ္ ကင္းမႈမရွိေသာ လူေနအိမ္မ်ားကို နစ္နာေၾကးျဖင့္ ဖယ္ရွားမည္ဟု ဦးမ်ိဳးဝင္းက ဆိုသည္။

‘‘တံတားေတြ ျပဳျပင္မယ့္အ ခါမွာဆို အဲဒီနားမွာ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စက္ယႏၲရားေတြ ဝင္တဲ့အခါမွာ မလြတ္ေတာ့ ဖယ္ေပးရမယ္။ အဲဒီအတြက္ ဒီတိုင္းဖယ္ရွားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ နစ္နာေၾကးေတာ့ ေပး မယ္။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးေပးမလဲဆို တာ JICA နဲ႔ ေဆြးေႏြးရဦးမယ္။ သူတို႔ လိုခ်င္သေလာက္ေတာ့ ရခ်င္မွရမယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။  လက္ရွိ ေကာက္ယူထား ေသာ စာရင္းအရ မႏၲေလး-ေတာင္ငူရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေဟာင္းအနီးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အနီးဝန္းက်င္တြင္ ၂၄ အိမ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းအ တြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္း စစ္ျခင္း(EIA)လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္ တာ ဦးေအးသီဟက ေျပာသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း (EIA)လုပ္ငန္းမ်ား ကို သာစည္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္း မနားၿမိဳ႕တို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ထား ၿပီး မႏၲေလးျမစ္ငယ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က  ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ဘီလီယံယန္း ၂၇၀ ျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္စီမံ ကိန္းတြင္ မႏၲေလး-ေတာင္ငူ ရထားလမ္းပိုင္းကို ၂၀၁၈ ႏွစ္ လယ္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့မီးရထား(အ ထက္ျမန္မာျပည္)က လုပ္ေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ လမ္းပိုင္းကို ျမန္မာ့မီးရထား (ေအာက္ျမန္္မာျပည္) က လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းကို ငါးႏွစ္ စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ၿပီးဆံုးပါက မႏၲေလး-ရန္ကုန္ လက္ရွိေျပးဆြဲမႈၾကာျမင့္ခ်ိန္ ရွစ္ နာရီခန္႔သာ ရွိေတာ့မည္ဟု ဦး မ်ိဳးဝင္းက ေျပာသည္။ မႏၲေလး- ရန္ကုန္ လက္ရွိ ခရီးသည္တင္ ရထားေျပးဆြဲမႈသည္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ ၁၅ နာရီခန္႔ရွိသည္။

Top News