စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း တရားမဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ဖမ္းမိ

စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္း တရားမ၀င္သစ္အခ်ဳိ႕ကို ဖမ္းမိထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မ်ဳိးမင္းဦး)

စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ၾသဂုတ္ အတြင္း တရားမဝင္သစ္မ်ိဳးစံုတန္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရမိသည္။ 

တရားမဝင္ သစ္မ်ိဳးစံုတန္ ခုနစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ လယ္ထြန္စက္၊ ေရယာဥ္၊ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ဆိုင္ကယ္စုစုေပါင္း ၇၆ စီး သိမ္းဆည္းရမိၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူ ၉၉ ဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကား သည္။ 

‘‘တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးရရွိ မႈစာရင္းရဲ႕တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ က ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းက ေဖာင္ ေတြက ဖမ္းမိခဲ့တာပါ။ ျပည္သူ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေတြလည္း ပိုမ်ား လာတဲ့အတြက္ တရားမဝင္ သစ္ ေတြ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ပိုမ်ားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးရရွိမႈ၏ ၆၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသည္ တာဝန္သိျပည္သူ မ်ား၏သတင္းေပးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနသည္ တရားမဝင္ သစ္ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ လူထုအေျချပဳ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ သတင္းပို႔ စနစ္ ပိုမို အားေကာင္းလာရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။ 

Top News