က်ပ္ဆယ့္တစ္သိန္းေက်ာ္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္တံခါးလယ္ယာေျမႏွင့္ စာရင္းအင္းဌာနတာဝန္ခံ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

က်ပ္ ၁၁ သိန္းေက်ာ္ အလြဲသံုးစားျပဳမႈျဖင့္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ခံတစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆို

ခဲ့သည္။

လယ္ယာေျမအေရာင္းအ ဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းႏွင့္ လယ္ ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ပံုစံ ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္သူမ်ားထံမွက်ပ္ ၁၁ သိန္းေက်ာ္ (၁,၁၂၅,၀၀၀ )လက္ခံယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚ ေပါက္သျဖင့္ ပဲႏြယ္ကုန္းရြာမအုပ္စုကြင္းတာဝန္ခံ ဦးလျပည့္ဝန္း (ခ) ဦးေမာင္ေမာင္ကိုေကာ္ မရွင္က တရားစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မရွင္က စက္တင္ ဘာ ၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ရြာမေက်းရြာအုပ္စု ဒိုးတန္းေက်းရြာေန နစ္နာသူက ၎တို႔ပိုင္ဆုိင္သည့္ လယ္မ်ားကို သား၊ သမီးမ်ားအား လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ရန္ ခြဲေဝေပးရာတြင္ တာဝန္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္သည္ လယ္ယာေျမစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း ႏွင့္ အမည္ေျပာင္းျခင္းတို႔အတြက္ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္းအေပၚ အ ေရးယူေပးပါရန္ အဂတိလိုက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

တုိင္ၾကားစာအရ ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕ စစ္ေဆးၿပီး ေငြယူေၾကာင္း ေပၚေပါက္သျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဦးေမာင္ေမာင္သည္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၂၀၁၃ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆/ရာဇဝတ္  က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၁၂ အရ  အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ သည္ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ၁၀ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္ လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ သံုးႏွစ္အ တြင္း တုိင္ၾကားသည့္ တုိင္ၾကားစာ မ်ားတြင္ ေျမယာကိစၥ (လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥတြင္) တုိင္ၾကားစာ ၅၂၅ ေစာင္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဥကၠ႒၊ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦး စုစု ေပါင္း ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

Top News