ကြယ္လြန္သူ ဖိလစ္ပုိင္အာဏာရွင္ေဟာင္း မားကို႔စ္၏ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ ေမြးေန႔ကို ေထာက္ခံမႈ၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ

ဖာဒီနန္မားကုိ႔စ္၏ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနစဥ္ (Bullit Marquez/AP)

ကြယ္လြန္သူ ဖိလစ္ပိုင္ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဖာဒီနန္မားကုိ႔စ္၏ ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ ေမြးေန႔ကို သၿဂႋဳဟ္ထားရာ ေနရာအျပင္ ဘက္တြင္ တနလၤာေန႔က က်င္းပရာ ေထာက္ခံသူမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ၎၏ရန္သူေတာ္မ်ားက အင္အားႀကီးမားေသာ မိသားစု၏ ညိႇဳးႏြမ္းေနေသာပံုရိပ္ကုိ ျပန္လည္ဆယ္ယူရန္ ႀကိဳးစားမႈျဖစ္သည္ဆုိကာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ ၾကသည္။

မားကုိ႔စ္၏ အာဏာရွင္အုပ္ ခ်ဳပ္မႈကုိ ဂုဏ္တင္ေျပာဆိုသည္ ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာ သမၼတ ႐ုိ ဒရီဂုိဒူတာတီက မားကို႔စ္၏ ေမြး ရပ္ျပည္နယ္ အီလိုကုိ႔စ္ေနာ္တီ တြင္ ေမြးေန႔ကုိ အားလပ္ရက္အ ျဖစ္ ေၾကညာေပးရန္ မိသားစု၏ ေတာင္းဆိုမႈကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။


မားကုိ႔စ္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားစြာအတြက္ သူရဲ ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဒူတာတီက ေျပာသည္။

မားကုိ႔စ္၏မိသားစု ေထာက္ ခံသူမ်ားက သုသာန္တြင္ ေခတၱစု ေဝးခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပသူ ၂၀၀ ခန္႔က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည္။

မားကုိ႔စ္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံကုိ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာ အုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၂ က တစ္ႏုိင္ငံလံုး ကုိ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာကာ ယင္းကာလအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ သူပုန္ဟု သံသယရိွသူမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

လူေပါင္း ေထာင္ခ်ီေသဆံုး ခဲ့ေသာ ဒူတာတီ၏ မူးယစ္္ေဆး ဝါးႏွိမ္နင္းမႈမ်ားအတြင္း လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရိွသည္ ဆုိေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚ ေနစဥ္ ၎၏ အာဏာရွင္စနစ္ သုိ႔ တိမ္းၫႊတ္မႈအေပၚ ေဝဖန္မႈ မ်ားရိွေနၿပီး သမိုင္းတစ္ေက်ာ့ျပန္ လည္လာမည့္အေရး စုိးရိမ္မႈမ်ား ရိွေနသည္။

မားကုိ႔စ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအ တြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ေငြေၾကးမ်ားကုိ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံအထိ မတရားရယူခဲ့သည္ဟု အမွီအခုိ ကင္းေသာ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔ မွန္းသည္။

—Ref: Reuters

More in World News Section

More in Videos Section