(၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားကို ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံေပးရန္စီစဥ္

အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မိခင္မ်ားကို ရာသီတုပ္ ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးႏွံ ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးဌာန ဒုတိ ယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာ ၾကားသည္။

 ေဆးအလံုးေရ တစ္သိန္း အသံုးျပဳကာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ရွိ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ မ်ားအား ဦးစားေပးထုိးႏွံရမည့္ေနရာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတုိင္းဦးစီးမွဴးႏွင့္ တိုင္းအစိုးရတို႔၏တင္ျပမႈအေပၚ မူတည္၍ ယခုလအတြင္း ထိုးႏွံေပးမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားေသာ ဧရာဝတီ၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း စသည့္ေနရာသံုးခုကို ဦးစားေပးထုိးႏွံရန္ ရည္ရြယ္ထားရာမွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ်တမႈ ရွိေစရန္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ား၌လည္း ထုိးႏွံေပးရန္ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘တုိင္းသံုးတိုင္းကို အဓိက ထားၿပီး ထုိးေပးဖို႔ လုပ္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ တျခားတိုင္းကလည္း သူတို႔မွာ ကေလးေတြ၊ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေတြ မထိုးဘူးလားဆိုၿပီး ေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းဦးစီး မွဴး၊ တိုင္းအစိုးရနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ မွ ထုိးေပးမယ္။ သံုးၿမိဳ႕နယ္တည္းထိုးမယ္ဆိုရင္ မမွ်တဘူး ျဖစ္ေန တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး မွ်တေအာင္ ထိုးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေနတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ကေလးငယ္ ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားကို ထုိးႏွံ ေပးမည္ဆိုေသာ္လည္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လွဴဒါန္းထားေသာ ေဆးအလံုးေရတစ္သိန္း၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံက လွဴဒါန္းထားေသာ ေဆးအလံုးေရ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္း ႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံက ေထာက္ပံ့ေသာေဆးအလံုးေရတစ္ေသာင္းစုစုေပါင္းေဆးအလံုးေရ ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းသာရွိ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ေဆးလံုေလာက္စြာ ထုိးေပးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္က ငါးသန္းခန္႔ရွိၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဦးေရသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက စာရင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္  ၂၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္အထိ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၃၉၂ ဦးႏွင့္ ေသဆံုးသူ ၃၇ ဦးရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။