ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ အားေကာင္းေစႏိုင္ေသာ လြယ္ကူ႐ိုးရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ား

လူတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစား၊ လိင္ကြဲျပားမႈႏွင့္ အသက္အရြယ္တို႔အားလံုးသည္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ဇီဝျဖစ္ ပ်က္မႈႏႈန္း ပိုျမန္ဆန္ေလ ကယ္လိုရီပိုေလာင္ကြၽမ္းေလျဖစ္သည္။

အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ဇီဝျဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေကြးသြားေစႏိုင္ ၿပီး ဆာေလာင္ေစေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သျဖင့္ ဇီဝျဖစ္ ပ်က္မႈ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ အားေကာင္းေစေရး အိပ္ေရးဝရန္ လိုအပ္သည္။


ဂရင္းတီးေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈႏႈန္းကို ျမန္ဆန္ ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ဂရင္းတီးက ကယ္လိုရီ မ်ား ေလာင္ကြၽမ္းေစေအာင္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က် ေစႏိုင္သည္။

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို အားေကာင္းေစႏိုင္ကာ ကယ္လိုရီမ်ား ေလာင္ကြၽမ္းေအာင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ခႏၶာကိုယ္က ကယ္လိုရီမ်ားကို အစာေခ်ဖ်က္ျခင္း၊ စုပ္ယူျခင္းႏွင့္ အစားအစာလုပ္ငန္းစဥ္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ေလာင္ကြၽမ္းေစသည္။ နံနက္စာ ပံုမွန္စားေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ပမာဏ အားေကာင္းေစႏိုင္သည္။

လံုေလာက္ေသာ ေရပမာဏ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အစာေခ်ဖ်က္မႈကို ျမန္ဆန္ေစကာ ကယ္လိုရီမ်ား ေလာင္ကြၽမ္းေစႏိုင္သည္။

ဝါဆာဘီ၊ င႐ုတ္သီးကဲ့သို႔ ပူစပ္ေသာအစားအစာမ်ား စားျခင္း ေၾကာင့္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ျမန္ဆန္ေစသည္။ စက္ဘီးစီးေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို အားေကာင္းေစႏိုင္သည္။

တူနာငါးႏွင့္ စပ်စ္သီးတို႔ကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အ စားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စားေသာက္ျခင္းျဖင့္လည္း ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈႏႈန္းကို ျမန္ဆန္ေစသည္။

နံနက္ပိုင္း ေကာ္ဖီေသာက္ျခင္း၊ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ေနထိုင္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္လည္း ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို အားေကာင္းေစႏိုင္သည္။

အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္ ပါဝင္ေသာ အစားအစာမ်ားက အဆီေလာင္ကြၽမ္းေစေရး အဓိကအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး စားေပးျခင္း၊ အသက္႐ွဴေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ ျခင္း၊ အႏွိပ္ခံျခင္း၊ ခရီးထြက္ျခင္း၊ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လည္း  ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈကို အားေကာင္းေစႏိုင္သည္။

—Ref: TOI

Top News