မဂၤလာေစ်းသစ္စီမံကိန္း ဒီဇုိင္းအေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္၍ တည္ေဆာက္မႈ ေနာက္က်ဖြယ္ရွိ

၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ မီးေၾကာင့္ ၿဖိဳခ်ခဲ့ရသည့္ မဂၤလာေစ်းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

မဂၤလာေစ်းသစ္တည္ ေဆာက္ေရး ေဆာက္လုပ္မည့္ ကုမၸဏီကို တင္ဒါေခၚရန္  ၾကန္႔ ၾကာေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းသစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေနာက္က်ႏုိင္သည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။

တင္ဒါေခၚရန္ ၾကန္႔ၾကာေန ျခင္းသည္ မဂၤလာေစ်းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ဘဏ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး မွသာ တင္ဒါေခၚမည့္အစီအစဥ္ စတင္မည္ျဖစ္ကာ ထပ္မံၿပီးစီမံ ကိန္း ဒီဇုိင္း အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ မဂၤလာေစ်းသစ္ စီမံကိန္း သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေနာက္က် စတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အဆိုပါ  တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

က်ပ္ ၆၅ ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ရည္ရြယ္ထားသည့္ မဂၤလာေစ်းသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဒီဇုိင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ တင္ဒါအခ်ိန္မီ မေခၚယူႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္က်မည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါတာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။ မူလက တည္ေဆာက္မည့္ကုမၸဏီ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ျခင္းကို စက္တင္ဘာေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တင္ဒါမေခၚႏုိင္ေသးေပ။

မဂၤလာေစ်းသစ္ အလ်င္အ ျမန္တည္ေဆာက္ရန္ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ျခင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

 မီးသင့္မဂၤလာေစ်းကို ၿဖိဳ ဖ်က္ရန္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ႏွစ္လအ တြင္း အၿပီးၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အ စိုးရ အဖဲြ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီတု႔ိ သည္ မီးသင့္အေဆာက္အအုံၿဖိဳ ဖ်က္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးစီးခ်ိန္ တြင္ ေစ်းသစ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ ႏုိင္ရန္ ဒီဇုိင္းပုံစံေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါ ေခၚယူ ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႀကိဳ တင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ေစ်း သည္မ်ား ေစ်းအေဆာက္အအုံ ေပၚ ျပန္တက္ႏုိင္မည့္အခ်ိန္ကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း မီးသင့္မဂၤလာေစ်းသူ၊ ေစ်းသား မ်ားက ဆုိသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ မဂၤလာေစ်း မီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးခြန္း အသီးသီးေမးျမန္းၿပီး မီးေဘးသင့္ မဂၤလာေစ်းအသစ္ တည္ေဆာက္ မည့္ လုပ္ငန္းကို အျမန္ဆုံး အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု လူ ကယ္ျပန္၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္း ျမတ္ေအးက ၂၀၁၆ ေမလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ေျဖၾကားထားသည္။

မဂၤလာေစ်းကို ၁၉၉၈ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၌ ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါ ရီ ၉ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ မီး ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည္။ ဒုတိယအ ႀကိမ္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈတြင္ တတိ ယထပ္မွ ေခါင္မိုးထပ္အထိ ဆုိင္ ခန္း ၁,၆၃၆ ခန္း ဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။

 မဂၤလာေစ်းသစ္ ဒီဇုိင္းကို Amenity Design Group ကုမၸ ဏီက ေရးဆဲြၿပီး တင္ဒါေအာင္ ျမင္ထားသည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ အေဆာက္အအုံဒီဇုိင္းပိုင္း ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ဒီဇုိင္းေရးဆဲြေပးေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

Top News