တိုင္းေက်ာ္သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ပင္ထား၍ မေကြးတိုင္း သရက္ခ႐ိုင္ရွိ ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ထုတ္ လုပ္ငန္းအမ်ားစု ရပ္နားထားရ

သရက္ခ႐ိုင္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ ထုတ္ယူေနမႈမ်ားကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာက ျမင္ရစဥ္(ဓာတ္ပံု− လင္းသက္ႏိုင္)

 ျမစ္ေက်ာက္စရစ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္ တရား၀င္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းေက်ာ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္ ထားဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းသရက္ခ႐ိုင္ရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားထားရေၾကာင္း အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

 ယခင္ႏွစ္က တရား၀င္ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္လုိင္ စင္ ျပဳလုပ္ထားလွ်င္ ေနရာအႏွံ႔ သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ မေကြးတိုင္း အတြင္း ထုတ္လုပ္သည့္ ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္မ်ားကို တိုင္းအ တြင္းသာ ေရာင္းခ်ရမည္ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း ရပ္နားထားရေၾကာင္း ေအာင္လံၿမိဳ႕မွ ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။


‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တရား၀င္ အခြန္ေပးေဆာင္လိုင္စင္လုပ္ၿပီး ထုတ္္လုပ္တာျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း နဲ႔နီးတဲ့ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္ ေတြက သယ္ပို႔ခသက္သာေတာ့ ၿမိဳ႕တြင္းေစ်းကြက္နဲ႔က အဆင္ေျပ တယ္။ ၿမိဳ႕နဲ႔ေ၀းတဲ့လုပ္ငန္းရွင္အ မ်ားစုက နယ္ေက်ာ္တင္ပို႔ေရာင္း ခ်တာကိုသာ အားထားေနရေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး’’ဟု မင္းလွ ၿမိဳ႕ ေဒသခံေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကြးတုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕ တာ၀န္ ရွိသူတစ္ဦးက သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ား စုသည္ သတ္မွတ္က်င္းအေရအ တြက္ထက္ ပိုမိုကာ တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္ထုတ္လုပ္မႈ လိုင္ စင္ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း အ ျခားသဘာ၀သယံဇာတမ်ားကိုပါ ထုတ္ယူေနသည္ကို စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ တိုင္းေက်ာ္သယ္ေဆာင္ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕က တစ္ႏွစ္လံုးမွ ထုတ္လုပ္ဖို႔ စာရင္းတင္ထားတာ က က်ပ္ငါးရာပဲ။ တကယ္ထုတ္  လုပ္ေတာ့ တစ္စီးကို က်င္းႏွစ္ရာ ကေန သံုးရာခန္႔ေလာက္ပါတဲ့ စီဘီတဲြ သေဘၤာ တစ္ေန႔ကို သံုးစီး ေလာက္ကို ထုတ္ေနၾကတာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ အ ခြန္ဘ႑ာကို နစ္နာေစပါတယ္’’ ဟု မေကြးတိုင္း သရက္ခ႐ိုင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

 မၾကာမီကာလအတြင္း တိုင္းေက်ာ္ျပန္လည္သယ္ေဆာင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာေငြ မ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ အေရအတြက္အတုိင္း အခြန္ေပးေဆာင္ႏုိင္ရန္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏြယ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ျမစ္ ေက်ာက္စရစ္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ ေက်ာက္စရစ္တစ္က်င္း လွ်င္ ၂,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္း အခြန္အ ျဖစ္ ေပးေဆာင္ရသည္။ လုပ္ငန္း ရွင္အမ်ားစုသည္ တစ္ႏွစ္တာ ထုတ္လုပ္မႈစာရင္းတြင္ က်င္း ၅၀၀ မွ က်င္း ၁,၀၀၀ ခန္႔သာ အခြန္ေပးေဆာင္လိုင္စင္ရယူခဲ့ၿပီး လက္ ေတြ႕၌ အခြန္ေပးေဆာင္ထား သည္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုမိုထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

သရက္ခ႐ိုင္တြင္ သရက္၊ေအာင္လံ၊ မင္းလွ၊ ဆင္ေပါင္၀ဲ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ျမစ္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သူ မ်ားျပားၿပီး သရက္ခ႐ိုင္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လုိင္စင္ ၃၅ ခု ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သရက္ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Top News