အာဆီယံယူ-၁၈ ၿပိဳင္ပဲြအုပ္စု(က)တြင္ မေလးရွားအသင္း အုပ္စုပထမျဖင့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပဲြတက္

အာဆီယံ ယူ−၁၈ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မေလးရွားႏွင့္ထုိင္းအသင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−စုိင္းေဇာ္)

အာဆီယံယူ-၁၈ ေဘာ လုံးၿပိဳင္ပဲြအုပ္စု(က)ေနာက္ဆုံးပဲြ တြင္ မေလးရွားအသင္းက ထုိင္း အသင္းကို သေရကစားၿပီး အုပ္ စုပထမျဖင့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

မေလးရွားႏွင့္ ထုိင္းအသင္း တုိ႔သည္ အုပ္စုလက္က်န္တစ္ပဲြ အလုိကပင္ အႀကိဳဗိုလ္လုပဲြတက္ ခြင့္ရခဲ့ၿပီး အုပ္စုေနာက္ဆုံးပဲြ တြင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ကာ အုပ္စုပထမေနရာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က သု၀ဏၰကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ယင္းပဲြ၌ မေလးရွား အသင္းက ဦးေဆာင္ဂုိးသြင္းယူခဲ့ ေသာ္လည္း ထုိင္းအသင္းက ျပန္လည္ေခ်ပခဲ့သျဖင့္ အႏုိင္၊ အ ႐ႈံးမေပၚခဲ့ဘဲ ၁-၁ ဂိုး စီသေရျဖင့္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

အုပ္စု(က)ေနာက္ဆုံးပဲြအ ၿပီးတြင္ မေလးရွားအသင္းႏွင့္ ထုိင္းအသင္းတုိ႔က ေလးပဲြႏုိင္၊ တစ္ပဲြသေရ၊ ရမွတ္ ၁၃ မွတ္စီ တူညီေနေသာ္လည္း ဂိုးကြာျခား ခ်က္အသာ ရရွိခဲ့သည့္ မေလး ရွားအသင္းက အုပ္စုပထမ၊ ထုိင္းအသင္းက ဒုတိယျဖင့္ အႀကိဳဗိုလ္ လုပဲြအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ ခဲ့သည္။

အာဆီယံယူ-၁၈ ၿပိဳင္ပဲြ အုပ္စု(ခ)ေနာက္ဆုံးပဲြစဥ္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္(ယေန႔) တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး သု၀ဏၰကြင္း၌ မြန္းလဲြ ၃ နာရီ တြင္ ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ညေန ၆ နာရီတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဗီ ယက္နမ္အသင္းတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

အုပ္စု(ခ)တြင္ အႀကိဳဗုိလ္ လုပဲြအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အိမ္ရွင္ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားအသင္းတုိ႔ အုပ္စု ေနာက္ဆုံးပဲြစဥ္အထိ အၿပိဳင္ျဖစ္ ေနသည္။ ျမန္မာအသင္းအေန ျဖင့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပဲြတက္ေရာက္ ရန္ ဗီယက္နမ္အသင္းကို အႏုိင္ ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံယူ-၁၈ အႀကိဳ ဗိုလ္လုပဲြစဥ္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္၊ ဗုိလ္လုပဲြႏွင့္ တတိယ လုပဲြမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ သု၀ဏၰကြင္း၌ က်င္းပ မည္ ျဖစ္သည္။

Top News